TTB Merkez Konseyi Seçimleri

TTB Merkez Konseyi Seçimleri

Değerli Meslektaşlarım;

Hepimizin bildiği gibi, Adana Tabip Odası Sizlerin de desteğiyle TTB’nin en önemli ve etkin odalarından biri olma özelliğini devam ettirmektedir. Bu mücadelemizi arkadaşlarımızdan D. İsmail Bulca TTB Merkez konsey Üyeliğine, Dr. D.Yaşar Ulutaş Yüksek Onur Kurulu Üyeliğine ve Dr. M. Can Eren Denetleme Kurulu Üyeliğine seçilerek taçlandırmışlardır. Arkadaşlarımızı kutluyor ve bu önemli görevde başarılar diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

Dr. Mehmet ÖZALEVLİ
Genel Sekreter