TTB MK Başkanı ve Üyeleri Onurumuzdur

TTB MK Başkanı ve Üyeleri Onurumuzdur

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı ile üyelerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

TTB Merkez Konsey başkan ve üyelerinin ifadelerinin henüz alınmadığını,  gözaltı süreleri üç gündür devam ettiğini söyleyen  Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “İçinde hiçbir suç unsuru olmayan açıklama için evi ve iş adresi belli arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine sabah karanlığında evlerini basarak gözaltına aldıranlara karşı yanıtımız bizler TTB’nin yanındayız ve TTB onurumuzdur diyoruz” dedi.

Adana Tabip Odasında düzenlenen basın açıklamasına hekimlerin yanı sıra Adana Barosu, siyasi partilerin il ve ilçe örgütleri, TMMOB’a bağlı odalar, DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları katılarak destek verdi.

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR!”

Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, konuşmasında “Türk Tabipleri Birliği’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı hekimliğin binlerce yıllık ve evrensel değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklaması bilinen kurum ve kişilerce hedef haline getirilmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki TTB Merkez Konsey üyeleri hakkında soruşturma açılmış olması, gözaltında olmaları şu anda bile görevlerinin başında olduğu gerçeğini değiştirmez. Bizler 11 hocamız, arkadaşımız, yöneticimizin hekimlere, hekimlik ortamına, ülkemize olan sorumluluklarına seçimlerden aldıkları yetki ve hekimlik mesleğinden aldıkları tarihsel güçle gözaltında olsalar bile görevlerinin başında olduğuna inanıyoruz. Çünkü bizler yöneticilerimizin bir suç işlediklerine, suç vasfı taşıyan bir iş ve eylem yaptıklarına inanmadığımız gibi sadece siyasal rant uğruna bu linç hareketini gerçekleştirenlerin de aslında inanmadıklarını biliyoruz.”

“AKILIN, MANTIĞIN DURDUĞU SÜREÇ YAŞANIYOR”

Aklın, mantığın ve sözlerin tükendiği bir süreç yaşadıklarının altını çizen Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “TTB Anayasamızın 135. Maddesine dayanarak 1953 yılında 6013 sayılı yasaya dayalı kamu kurumu niteliğinde kurulmuş bir meslek kuruluşudur. 65 yıllık bir mücadele birikimine sahiptir. Türk Tabipleri Birliği 1953 yılından beri evrensel hekimlik ve hukuk ilkeleri, insan hakları, evrensel ahlaki ve vicdani değerleri kendisine ilke edinen bir kurumdur. Dünya Tabipler Birliği’nin 2017 yılında aldığı kararlar doğrultusunda ; “Hekimler, siyasetçilerin, hükümetlerin ve yetki sahibi kesimlerin, silahlı çatışmayla ilgili aldıkları kararların sonuçlarını farkına varmalarını sağlamak ve savaşın her zaman en son çare olması gerektiği konusunda uyarmak için çalışmalıdır.” Denilmektedir. TTB hekimlik mesleki ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde daha önceden de bir çok defa şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı olduğunu, insan hayatını her şeyin üzerinde tuttuğunu ifade etmiştir.”

“HEKİMLER SAVAŞA KARŞI OLUR, BARIŞI SAVUNUR”

‘Yaşamın önceliğini savunan hekimler savaşa karşı olur, barışı savunur’ sözünü hatırlatan Başkan Doç. Dr. Ökten, “Hekimler dünyanın her yanında ve her anında savaşa karşı ve barışı dillendiren tutumlarından, bundan zarar göreceklerini, iktidarların hışmına uğrayacaklarını bilseler bile vazgeçmezler. Bu süreçte örgütümüze gerek yurt içinden partiler, sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gerekse yurt dışından Dünya Tabipler Birliğinden, Avrupa Hekimler Daimi Komitesinden, Avrupa Tıp Uzmanları Birliğinden, Avrupa Genç Hekimler Ağından, Dünya Tıp Öğrencileri Birliğinden, İnsan Hakları için Hekim Örgütünden, Avrupa ve dünyadaki bir çok hekim birliklerinden, Uluslararası Af Örgütü gibi bir çok kurumdan destek mesajları gelmekte ve TTB Merkez Konsey üyelerinin bir an önce serbest bırakılması istenmektedir.”

“MERKEZ KONSEY ÜYELERİMİZİN BİRAN ÖNCE SERBEST BIRAKILSIN”

Başkan Doç. Dr. Ökten, “Biz hekimiz, sağlıkçıyız, insanların hayatını en sağlıklı biçimde yaşamasını sağlamak bizim birincil görevimizdir. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarında savunmaya devam edeceğiz. Bizde şu an hiç bir suç unsuru taşımayan ve sadece düşüncelerini açıklayan bir bildiri ile gözaltına alınan 11 Merkez Konsey Üyemizin hukuki süreçlerinin ivedilikle tamamlanmasını ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Bu nedenle bizler TTB’nin yanındayız ve TTB onurumuzdur.” Diye konuşan Doç. Dr. Ökten, destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.