TTB ÖZEL HEKİMLİK KOLU KURULMUŞTUR…

Değerli Meslektaşlarım,

Uzun süredir ön çalışmaları yürütülen Türk Tabipleri Birliği ÖZEL HEKİMLİK KOLU, (en az 5 Tabip odası özel hekimlik komisyonlarının teklifi ile kurulur.) 5 Şubat 2012 tarihinde 11 tabip odası ve 21 temsilcinin katılımı ile kurulmuştur.
Adana-Osmaniye Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Abdullah Yeniocak Kol Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri


TTB ÖZEL HEKİMLİK KOLU KURULMUŞTUR…

Uzun bir süredir ön çalışmaları yürütülen Özel Hekimlik Kolu, 5 Şubat 2012 tarihinde 11 tabip odası ve 21 temsilcinin katılımı ile kuruldu.
Ankara’da TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda katılımcı odalar özel hekimlik alanına özgü sorunlara karşı TTB bünyesinde birlikte mücadele etme kararını verdiler. 

Ayrıca o gün toplantıya katılamayan odaların da kol çalışmaları içerisinde yer almasının önemi vurgulandı.
Toplantıda alana özgü ortak sorunlar değerlendirildi ve oluşturulan çözüm önerileri doğrultusunda çalışmaların başlatılması kararı alındı. Alınan bu kararlar içerisinde hekimlerin serbest meslek çalışma haklarına ve çalışan hekimlerin çalışma biçimleri ve muhasebeleştirme yöntemleri üzerine yönelik toplantılar organize edilmesine öncelik tanınması düşüncesi benimsendi.

Toplantıda ayrıca 7 kişilik Yürütme Kurulu da oluşturuldu.

Kol Başkanı – Dr. Hasan Oğan – İstanbul Tabip Odası
Kol Başkan Yardımcısı – Dr. Atila Ilıman – Ankara Tabip Odası
Kol Genel Sekreteri – Dr. Abdullah Yeniocak – Adana Tabip Odası
Üye – Dr. Derviş Alp Gazitepe – Bursa Tabip Odası
Üye – Dr. A. Levent Demir – Antalya Tabip Odası
Üye – Dr. Cemil Tugay – İzmir Tabip Odası
Üye – Arda Saygılı – İstanbul Tabip Odası

Katılımcı Tabip Odaları:

 1. Adana Tabip Odası
 2. Ankara Tabip Odası
 3. Antalya Tabip Odası
 4. Bursa Tabip Odası
 5. Eskişehir Tabip Odası
 6. Gaziantep Tabip Odası
 7. Isparta-Burdur Tabip Odası
 8. İstanbul Tabip Odası
 9. İzmir Tabip Odası
 10. Manisa Tabip Odası
 11. Tekirdağ Tabip Odası

Ek:
Kol kuruluş bildirgesi