TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Hakkında Önemli Duyuru

TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği tarafından, 6023 sayılı Yasa ile belirlenen yetkiler kapsamında hazırlanmakta olan Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi son olarak 2008 yılında kitapçık formunda yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tarifesi üzerinde güncelleme çalışmalarımız  o zamandan bu yana uzmanlık derneklerinin de işbirliği ile sürdürülmüştür. TTB tarafından ilgili tarafları bir araya getiren bir dizi toplantılar yapılmış ve görüşlere göre adımlar atılmıştır. Bu çalışmalar sonucu TTB Asgari Ücret Tarifesi, zaman içerisinde içeriğinde ortaya çıkan eksiklikler tamamlanarak ve yeni teknolojilerle geliştirilen işlemler eklenerek güncellenmiştir. Sonraki aşamalarda ihtiyaç duyulacak güncellemelerin daha hızlı yapılabilmesi için yeni bir altyapı hazırlanmış ve Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB-HUV) adıyla kullanıma sunulmuştur.

TTB Asgari Ücret Tarifesinin yeni sunum biçimi olan Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB-HUV), erişimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması için mevcut teknolojilere uyum sağlanmasına dönük bir çalışmadır. Bu, aynı zamanda tarafların internet üzerinden bilgilenme ve görüş iletmelerine olanak sağlamaktadır.

Yapılan çalışmanın esası, uygulanmakta olan TTB Asgari Ücret Tarifesinin güncellenerek, erişim olanakları kolaylaştırılarak, eksiklikleri giderilerek 5846 sayılı Yasada belirlenen kurallar göz önüne alınarak TTB-HUV adıyla kullanıma sunulmasıdır. TTB-HUV Tarifesi, bağımsız bir liste olmayıp Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturulan hekimlik uygulamalarına dair işlemler listesi olan TTB Asgari Ücret Tarifesinin günün koşullarına göre yeniden hazırlanmasıyla oluşturulmuştur.

Eylül 2014’den bu yana elektronik olarak erişilebilen ve abonelikleri yapılan Türk Tabipleri Birliği HUV tarifesi 1 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girecek olup, Türk Tabipleri Birliği 2008 Asgari Ücret tarifesinin yerini alacaktır. Bundan böyle Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi  işlemleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren TTB-HUV üzerinden yürütülecektir.

İlgililere ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi