TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Diyarbakır Tabip Odası, TTB Yüksek Onur Kurulu ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in 25 Haziran 2021 günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davası öncesi adil yargılanma talebiyle bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Osman Öztürk, Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve aktivistleri ile Dr. Şeyhmus Gökalp katıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan tarafından okunan ortak açıklama ise şöyle:

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama İstiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından haksız-hukuksuz, adalete sığmayan, somut hiçbir delile dayalı olmayan, tutarlılıktan uzak gerekçelerle tutuklanmış, 3 aylık tutukluluk süreci sonunda 10 Şubat 2021 günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in yargılamasına iki gerekçe gösterilmiştir:

İlki, yapıldığı tarihte hükümet tarafından yasallığı tartışılmayan bir platformun toplantısına katılarak suç işlediği iddiasıdır.

İkincisi ise 2016 yılında teslim olan bir itirafçının yalanlarıdır. Bu itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermiştir. Dr. Şeyhmus Gökalp, bu itirafçının teslim olduğu tarihte verdiği ifadelerinde yer almamıştır. “Bilinmeyen” bir nedenle, teslim olduktan üç yıl sonra 26 Mart 2019’da birçok hekim hakkında olduğu gibi, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da soyut iftiralarda bulunmuştur.

Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve yargılanması gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış, istisnai bir durum olması gerekirken üç aya yakın özgürlüğünden, mesleğini yapmaktan, hastalarından ve sevdiklerinden alıkonulmuştu.

TTB’nin en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın yargılanması meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde emek-meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların bir parçası niteliğindedir.

Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız.  Suçsuz olduğunu biliyoruz.  Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını, 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 09.15’te Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Diyarbakır Tabip Odası