Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanını Yine Uyardı: Lütfen Halkın Sağlığı İle İlgilenin.

Değerli Meslektaşlarım,

Hekimleri hastalarının karşısında çaresiz bırakan, hasta yakınlarını ellerinde reçete ile eczane eczane gezmeye mahkûm eden, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını uygulamayan, inatla ve istikrarla sağlığı piyasalaştıran Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın lideri olan Sağlık Bakanı’na çağrıda bulunan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu düzenlediği basın toplantısında, dirençli bakterilerin tedavisinde kullanılan “kolistin”  etken maddeli ilacın bir süredir piyasada bulunamamasından dolayı hastaların tedavisinde sorun yaşandığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı na durumun farkında olup olmadıklarını, farkındalarsa bu soruna neden bir çözüm bulamadıklarını sorduğu basın açıklamasında Sağlık Bakanına; “Lütfen gerçek sorumluluklarınızla yani halkın sağlığıyla ilgilenin. Kolistinin en kısa zamanda hiçbir şirkete fahiş kar sağlamadan temin edilmesini sağlayın.” diye seslendiği basın açıklamasının metni aşağıda sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri
 
Dirençli bakterilerin tedavisinde kullanılan “kolistin” etken maddeli ilaç bir süredir piyasada bulunamıyor. TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak bugün (20.08.2010) düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı’na durumun farkında olup olmadıklarını, farkındalarsa bu soruna neden bir çözüm bulmadıklarını sordu.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Özlem Azap ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova’nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, “kolistin” etken maddeli ilacın bir süredir piyasada bulunamaması nedeniyle dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarla mücadele eden hastaların tedavisinde sorun yaşandığına dikkat çekildi. 20.08.2010

BASIN AÇIKLAMASI

Yaşamsal Önem Taşıyan Bir İlaçta Karaborsa!

Sağlık Bakanlığı Nerede?

Hastanelerde yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Hekimleri hastalarının ölümüne adeta seyirci bırakan bu yeni sorunun adı “Kolistin”; daha doğrusu etken maddesi kolistin olan ilacın bulunamaması. Kolistin, çok ilaca dirençli bakterilerin yani mevcut antibiyotiklerin birçoğu ile tedavi edilemeyen bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, önceki yıllarda yoğun bakım ünitesinde uzun süredir yatan hastalarda daha sık görülürken son yıllarda kanser tedavisi almış, organ nakli ameliyatı geçirmiş ve hatta kısa süreli yatış gerektiren rutin ameliyatlardan birini geçiren hastalarda da görülmeye başlamıştır.
Tedavi edilmesi güç olan bu bakterilere en güncel örnek son günlerde basında sıkça yer alan ‘bela bakteri’lerdir. Bu ‘bela bakteriler’ hekimlerin aslında gayet iyi bildiği E.coli ve Klebsiella’dır. Bu bakterilerin ‘bela’ya dönüşmesinin nedeni ise adını Yeni Delhi’den alan NDM-1 (New Delhi Metallo-betalactamase-1) adlı direnç enzimidir. NDM-1 enzimi antibiyotiklerin reçeteleme kuralları dışında gelişigüzel kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonuçta ise mevcut yüzlerce ilaçtan sadece birkaçının etkili olabildiği ölümcül enfeksiyonlar ile karşılaşılmaktadır.

Şu anda Türkiye’de hekimlerin ve hastaların günlük yaşantıda karşı karşıya kaldığı bakteri yukarıda adı geçenden farklı da olsa tedavi seçeneği kolistin ile sınırlıdır. Kolistin, Türkiye’de üretilmeyen bir ilaç olup yurt dışından Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığı ile temin edilebilmekte idi. Ancak 2010 yılı Nisan ayında bir firmanın kolistin üretim ruhsatı alması sonucu ilaç artık TEB üzerinden temin edilemez oldu. Daha yüksek fiyata ve sadece birkaç eczanede bulunuyordu. Ancak son günlerde ilaç hiç bulunamaz hale geldi. Bunun anlamı hastalarımızın ölümle karşı karşıya kalmalarıdır.

Hastalarımızın göz göre göre ölümlerine seyirci kalmak istemiyoruz. Sağlığın piyasalaşmasının bedelini ne bizim ne de hastalarımızın ödemesini kabul ediyoruz. Sayın Bakan’a ilacın piyasada bulunmadığının farkında olup olmadığını, farkındaysa bu firmanın neden ilaç üretmediğine ilişkin hesap sorulup sorulmadığını soruyoruz. Hekimleri hastalarının karşısında çaresiz bırakan, hasta yakınlarını ellerinde reçete ile eczane eczane gezmeye mahkûm eden bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını uygulamayan, inatla ve istikrarla sağlığı piyasalaştıran Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın lideri olan Sağlık Bakanı’na buradan çağrıda bulunuyoruz. Lütfen gerçek sorumluluklarınızla yani halkın sağlığıyla ilgilenin. Kolistinin en kısa zamanda hiçbir şirkete fahiş kar sağlamadan temin edilmesini sağlayın.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ