TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KHK’NİN HEKİMLERLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ CHP’YE İLETMİŞTİR.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Türk Tabipleri Birliği, 650 sayılı KHK’nin hekimlerle ilgili hükümleri hakkındaki görüşlerini Cumhuriyet Halk Partisi’ne 5 Eylül 2011 pazartesi itibariyle iletmiştir. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-2774.html)
 
Türk Tabipleri Birliği, ilettiği yazısında anamuhalefet partisi olarak Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılması talebini dile getirmiştir.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
       Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri