TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, SURİYE’Lİ HEKİM MESLEKTAŞLARIMIZA DAYANIŞMA MESAJI GÖNDERMİŞTİR.

Değerli Meslektaşlarım,
 
Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak Suriye Hekim Sendikası Temsilcisi Dr.Ghassan Shahrour’a dayanışma mesajı iletmiştir.
Bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda Suriye Hekim Sendikasına daha önce de dayanışma mesajı iletilmişti.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 
    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     Genel Sekreteri
 
 
MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, SURİYE’Lİ HEKİM MESLEKTAŞLARIMIZA DAYANIŞMA MESAJI İLETMİŞTİR
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak Suriye Hekim Sendikası Temsilcisi Dr. Ghassan Shahrour’a dayanışma mesajı iletti. 
Türk Tabipleri Birliği’nin, sağlıklı bir toplum için barışın ön koşul olduğuna inandığının belirtildiği mesajda, her iki ülkede ve bölgede barışın inşa edilmesi ve korunmasında, yine her iki ülkenin hekimlerine doğrudan bir rol düştüğü kaydedildi. Türk Tabipleri Birliği’nin bölge barışına katkıda bulunmak için iki ülke hekimleri arasında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğuna yer verilen mesajda, Suriyeli hekimler ve Suriye halkıyla dayanışma duyguları iletildi.
Dr. Shahrour’a iletilen mesaj şöyle:
Dear Dr. Ghassan Shahrour,

Turkish Medical Association central committee would like to express the belief on the necessity of the peace in order to reach complete wellbeing and health. We think that as the doctors of the two country we have a vital role on building and protecting the peace in our region and in our countries. 

Through professional collaboration and cooperation we can struggle collectively for building and protecting the peace in our region. We would like to express our feelings of solidarity with Syrian doctors and the people of Syria.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda Suriye Hekim Sendikası’na daha önce de dayanışma mesajı iletmişti.