Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Tarafından “Dr.Ersin Arslan’ın Anısına” Yapılcak PANEL

Sayın Üyemiz,

Türk Toraks Derneği Çukurova şubesi tarafından “NEDENLERİ VE SONUÇLARIYLA SAĞLIKTA ŞİDDET” konulu bir 16 Haziran Cumartesi günü panel düzenlenecektir.

Bu Panelde amaç, uygulanmakta olan sağlık politikalarının bir sonucu olarak kabul ettiğimiz, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarını değerlendirmek, bir süre önce öldürülen TTD üyesi Dr. Ersin Arslan’ın anısına bir araya gelmek ve konuyu gündemde tutmak olmuştur.

Not: G.Antep’e gidiş için Tabip Odası’ndan araba kalkacaktır, panele katılmak isteyen hekimlerimizin Tabip Odası’nı arayarak(4580008-4534767) isim bildirmeleri gerekmektedir.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN

Başkan

  

PANEL
NEDENLERİ VE SONUÇLARIYLA SAĞLIKTA ŞİDDET

15.00-15.15 Dr. Adem YILMAZ, TTD Çukurova Şube Başkanı,Açılış konuşması

Moderatör:
Dr. Ali KOCABAŞ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hst. A.B.D.

Dr. Canan KARAMAN, Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep

15.15-15.35 Dr. Levent ELBEYLİ, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi A.B.D.
Dr. Ersin Aslan’ın ardından

15.35-16.05 Dr. Sedat ALTIN, Türk Toraks Derneği Genel Başkanı
Derneğimizin sağlık politikalarına bakışı ve sağlıkta şiddet

16.05-16.35 Dr. Eriş BİLALOĞLU, TTB Merkez Konsey Başkanı
TTB sağlıkta şiddet; neredeyiz ne yapıyoruz?

16.35-17.00 Tartışma

17.00-17.30 Kahve arası

17.30-18.15 Dr. Abdullah Coşkun YORULMAZ, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D.
Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekim Savunma Stratejileri

18.15-18.35 Tartışma

19.00 Akşam yemeği

Tarih:   16 Haziran 2012, Saat: 15.00-19.00
Yer:      Tuğcan Otel- Gaziantep