TÜTÜN KONTROLÜ VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU 15-16 OCAK 2011’DE ADANA’DA DÜZENLENECEKTİR

Değerli Meslektaşlarım,
Adana-Osmaniye Tabip Odası ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) TÜTÜNLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU  ortaklığında düzenleyeceğimiz TÜTÜN KONTROLÜ VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU,  (Sigara bırakma merkezleri  (klinikleri)nde çalışacak hekimlere yönelik) 15-16 Ocak 2011 tarihinde Adana Tabip odasında  düzenlenecektir.

Etkinliğin sonunda katılım belgesi verilecek olan kursa katılımcı sayısı en fazla 25 kişi ile sınırlı olup katılım ücreti 100TL’dir.

Kursa katılmak isteyenlerin en geç 7 Ocak 2011 tarihine kadar grup yönlendiricisi Dr. Dilek Aslan ile iletişime geçmeleri gerekmektedir (diaslan@hacettepe.edu.tr; 0536 833 4585).

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU
Kursa ilişkin amaç ve öğrenim hedefleri aşağıda sunulmuştur:
 

AMAÇ
Bu kursun sonunda katılımcıların, tütün kontrolü konusunda güncel bilgileri bilerek toplumsal düzeyde tütün kontrolü çalışmalarına katkı-destek vermeleri ve tütün bağımlılığı ile ilgili kendilerine başvuran bireylere doğru yaklaşımları uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Bu amaca ulaşabilmek için katılımcılar;
*Tütün kontrolünün gerekçesini sıralayabilecekler,
*Tütün kontrolü çalışmalarında hekim rolünü söyleyebilecekler,
*
Tütün dumanından pasif etkilenim ve kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunlarını söyleyebilecekler,
*
Tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutlarını sıralayabilecekler.
*
Tütün kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeleri söyleyebilecekler,
*
Birinci basamakta sigara bırakma yaklaşımlarını bilerek kendilerine başvuran bireylere yaklaşım, tedavi dahil doğru uygulamaları yapabilecekler,
*
Sigara bırakma kliniklerinde karşılaşılabilecek temel sorunlar saptayarak temel çözüm önerilerini söyleyebileceklerdir.

Bu kursla ilgili olarak daha önceki kurslarda olduğu gibi ilgili diğer uzmanlık derneklerinin işbirliği ve desteğini alma konusunda girişimlerimiz olmuştur.  Girişimlerimize alacağımız yanıtların olumlu olmasını diliyor ve bekliyoruz.

Etkinliğin sonunda katılım belgesi verilecek olan kursa katılımcı sayısı en fazla 25 kişi ile sınırlı olup katılım ücreti 100TL’dir.

Kursa katılmak isteyenlerin en geç 7 Ocak 2011 tarihine kadar grup yönlendiricisi Dr. Dilek Aslan ile iletişime geçmeleri istenmektedir (diaslan@hacettepe.edu.tr; 0536 833 4585)