“Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu Yayımlandı

“Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu Yayımlandı

“Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” Raporu Yayımlandı

 

Türkiye’de COVID-19’a bağlı olarak ilk ölümün açıklandığı 17 Mart 2020 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin önlenebilir ölümlerinin değerlendirildiği raporda, ülkemizdeki sağlık politikaları ve sağlık emekçilerinin durumuna dair bir bakış açısı sunuldu.

Raporun önsözünde şu ifadelere yer verildi: “Bilimsel bir salgın yönetimi ile sağlık çalışanlarının emekleri karşılıksız bırakılmadığında, çalışma koşulları iyileştirildiğinde sağlık çalışanlarının ölümleri önlenebilecektir. Üzücü olan, Türkiye’de sağlık emekçilerinin haklarının ölümlerinden sonra bile gasp edilmesidir; COVID-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması ile ilgili TTB’nin önerdiği yasa tasarısı, TBMM’de görüşülmemiştir. Meslek hastalığı konusunda illiyet bağı arayanları ‘Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı’ raporunu okumaya davet ediyor ve yeniden güçlü bir sesle dillendiriyoruz: COVID-19 Sağlık Çalışanları için Meslek Hastalığı Kabul Edilmelidir!”

Raporun tamamı için tıklayın.