TUS’TA PUAN KESİNTİSİ HAKSIZLIĞI VE YABANCI KONTENJANLARINDA ARTIŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde 1 Temmuz’da yapılan değişiklik, TUS’a giren hekim ve dişhekimlerini zor durumda bırakmıştır. Değişikliğe göre, uzmanlık eğitimi sırasında istifa edenler ile yerleştirildiği bölüme başlamayanların TUS’ta aldıkları puandan yüzde 2 oranında kesinti yapılacaktır..
Bu değişikliğin, yürürlük tarihi olan 1 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan olgular bakımından uygulanabileceği açık iken; herhangi bir tarih sınırı belirtilmeksizin bütün zamanları kapsayan bir hükmün TUS Kılavuzunda yer almasının meslektaşlarımızda yarattığı duraksama belirtilerek konuya ivedilikle açıklık getirilmesi ÖSYM’den talep edilmiştir.
Konu ile ilgili açıklama Meslek örgütümüz tarafından aşağıda yapılmıştır.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      Genel Sekreteri
 

 
TUS’ta puan kesintisi haksızlığı ve yabancı kontenjanlarda artış  

10 Ağustos 2011

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde 1 Temmuz’da yapılan değişiklik, TUS’a giren hekim ve dişhekimlerini zor durumda bıraktı. Değişikliğe göre, uzmanlık eğitimi sırasında istifa edenler ile yerleştirildiği bölüme başlamayanların TUS’ta aldıkları puandan yüzde 2 oranında kesinti yapılacak.
Bu değişikliğin, yürürlük tarihi olan 1 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan olgular bakımından uygulanabileceği açık iken; herhangi bir tarih sınırı belirtilmeksizin bütün zamanları kapsayan bir hükmün TUS Kılavuzunda yer almasının meslektaşlarımızda yarattığı duraksama belirtilerek konuya ivedilikle açıklık getirilmesi ÖSYM’den talep edildi. ÖSYM’nin konuya ilişkin olarak yapacağı açıklama ayrıca paylaşılacak.
 
ÖSYM’ye gönderilen yazı için…
 
Yabancı kontenjanlarda artış
Sonbahar dönemi TUS sonrası yerleştirmelerde kullanılacak kontenjanlarda yabancı hekimlere yönelik uzmanlık öğrenciliği kadrolarının yüzde 10’una kadar ilave kontenajan ayrılabileceğine ilişkin yönetmelik hükmü de ihlal edildi. TTB Merkez Konseyi, 3361 kontenjandan 443’ünün yabancı hekimlere ayrılmış olması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM’ye yazı gönderdi. İlgili kurumlardan yapılacak açıklamalar da ayrıca paylaşılacak.
TTB Hukuk Bürosu, yabancı kontenjan artışlarıyla ilgili olarak bireysel dava açmak isteyen hekimler için dava dilekçesi örneği hazırlıyor. Örnek dilekçe yarın TTB web sayfası üzerinden duyurulacak.
 
Sağlık Bakanlığı YÖK ve ÖSYM’ye gönderilen yazı için…