Üyelerimize İndirim Yapan Kuruluşlar

Hekim emeğinin giderek ucuzlatıldığı, güvencesiz çalışma biçimlerinin her geçen gün farklı biçimlerde gündemimize girdiği, hekimlerin gün geçtikçe daha uzun süreler çalışmaya zorlandığı, artan iş yükü ve çalışma saatleri sonucunda hekimlerin hata yapma olasılıklarının arttığı bir süreçte, hekimlerin çalışma koşulları, çalışma süreleri, işgücü ve işyüküne ilişkin durumları gittikçe ağırlaşmaktadır.
Gittikçe ağırlaşan bu çalışma şartlarının karşısında insanca yaşamı idame ettirebilmek için hekimler, ekonomik olarak güçlükler yaşamakta ve güçlüklerin karşısında durabilmek için bazı desteklerin sağlanmasının gerektiğini düşünmekteyiz.

Adana Tabip Odası olarak, insanca yaşayabilmenin şartlarını yerine getirebilmek amacıyla çeşitli kurumlar/kuruluşlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda siz sağlık emekçisi olan meslektaşlarımıza yönelik olarak indirimler almış bulunmaktayız. Aşağıda isimleri belirtilen kurumlar/kuruluşlardan alacağınız hizmet indirimini TABİP ODASI ÜYE KİMLİK KARTI‘nı göstererek yararlanılacaktır. (Kimlik Kartı olmayan Hekimlerin 1 adet fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı ile odaya başvurmaları gerekmektedir.)

Bu kurumlar/kuruluşlara daha yenileri eklenecektir. Bunlar sizlere ( SMS olarak ve WEB Sitemizden  https://www.adanatabip.org.tr/ ) duyurulacaktır.
Bu kurumlar/kuruluşlarla ilgili sorunlar oluşursa, Adana Tabip Odası’nı (0 322 458 00 08) veya Dr.Nuh DEMİRPAS’ı (0 532 244 61 24) aramanızı rica ederiz.

HERKESE İŞ GÜVENCELİ İNSANCA YAŞAM DİLEKLERİMİZLE,

 Dr.Nuh DEMİRPAS
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

İndirim Yapan Kuruluşlar İçin Tıklayınız…