Üyelik İşlemleri

Değerli meslektaşlarımız üyelik kayıt işlemleri için odamıza şahsen başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler ve üyelik aidatları aşağıda belirtilmiştir.

     Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Noterden Onaylı Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
 • Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi
 • Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı
 • 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf
 • İkametkah ilmuhaberi
 • Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
 • Üyelik Aidatı Makbuzu
 • Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız

2021 Yılı Üyelik Aidatları

Üyelik Üye Aidatı
Mesleğini serbest olarak yürüten
hekimler ve işyeri hekimleri için
520,00 TL
Sadece resmi kurumda görevli veya
mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat
325,00 TL
Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat  160,00 TL
Üye kayıt ücreti  90,00 TL

Ödemelerinizi iki taksit halinde ve aşağıda belirtilen şekillerde ödeyebilirsiniz.

 • ATO‘nın merkez ofisine gelerek elden ödeme yapabilirsiniz.
 • ATO‘nın banka hesap Numaralarına üyelik aidatınızı yatırabilirsiniz.
  (Banka Dekontunu Adana 0 322 458 00 01 no’lu faksımıza göndermeniz uygun olacaktır)

Adana Tabip Odası Banka Hesap Numarası

Banka IBAN
TEB Bankası – Yüreğir Şubesi TR80 0003 2000 0000 0051 4373 87
 

 

 

Cevapla