Üyelik İşlemleri

Değerli meslektaşlarımız üyelik kayıt işlemleri için odamıza şahsen başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler ve üyelik aidatları aşağıda belirtilmiştir.

     Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Tıp doktoru olduğunu gösterir diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
  • Uzman Hekimler için uzmanlık belgesinin fotokopisi
  • Çalıştığınız kurumdan çalıştığınıza dair resmi yazı
  • 1 Adet renkli vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Üyelik Aidatı Makbuzu
  • Çalıştığınız kurum yok ise durumu belirtir dilekçe ile beyanınız

2023 Yılı Üyelik Aidatları

Üyelik Üye Aidatı
Mesleğini serbest olarak yürüten
hekimler ve işyeri hekimleri için
2.500.00 ₺
Sadece resmi kurumda görevli veya
mesleğini icra etmeyen üyeler ile aile hekimleri için aidat
1.566.00 ₺
Tıpta uzmanlık ana dal asistanları için aidat 770.00 ₺
Üye kayıt ücreti 434.00 ₺
Üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten (üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için 143.00 ₺

Kanuni Zorunluluk
6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye’deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.

Faiz
Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.

Ödemelerinizi iki taksit halinde ve aşağıda belirtilen şekillerde ödeyebilirsiniz.

  • ATO‘nın merkez ofisine gelerek elden ödeme yapabilirsiniz.
  • ATO‘nın banka hesap Numaralarına üyelik aidatınızı yatırabilirsiniz.

Adana Tabip Odası Banka Hesap Numarası

Banka IBAN
TEB Bankası – Yüreğir Şubesi TR80 0003 2000 0000 0051 4373 87
Hesap Adı Adana Tabip Odası 

 

 

Cevapla