USS Veri Gönderimi Yapmayan Kurumlara İlişkin Olarak Sağlık Müdürlüklerinden Gönderilen Yazılar hk.,

USS Veri Gönderimi Yapmayan Kurumlara İlişkin Olarak Sağlık Müdürlüklerinden Gönderilen Yazılar hk.,

Geçtiğimiz aylarda muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde toplanması için gerekli sebep, kapsam ve amacın açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Sağlık müdürlüklerinin gönderdiği 11.12.2020 tarihine kadar veri gönderilmesi istenen yeni yazıda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme aktarılmasının sebebi olarak “Sağlık Bakanlığı politikası” gösterilmektedir.

Bakanlık politikası, kişisel sağlık verilerinin toplanmasını hedefleyebilir. Ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine uygun düzenlemelerin yapılması; uygun sebep, amaç ve kapsamın açıklanması gereklidir. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, bütün kişisel veriler gibi kişisel sağlık verileri de ancak belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde işlenebilir; bu temel ilkelere aykırı veri işlemeleri hukuka uygun kabul edilemez.

Sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen yazıda hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenme sebebi olarak gösterilen Bakanlık politikası 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren amaçlar arasında yer almadığından söz konusu talebin yerine getirilmesine olanak bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın kendilerine yapılacak tebligat üzerine ilgili makama verebilecekleri dilekçe taslağı ekte paylaşılmıştır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Bulut
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

İlgili Makama Verebilecekleri Dilekçe Taslağı İçin Tıklayınız…