ÜYE ODA AİDATLARI HK.,

ÜYE ODA AİDATLARI HK.,

Sayın Üyemiz,
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. maddesinde anıldığı üzere “Kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.” Meslek örgütlerine üyelerin aidat ödemek zorunluluğu olduğu gibi yönetim kurulları tarafından bunun alınmaması söz konusu değildir. Tabip odalarının tek gelir kaynağı üyelerinin aidatlarıdır. Odaların çalışanlarının maaşları ve oda giderleri buradan karşılanmaktadır. TTB merkez konseyinde ve Tabip Odalarında çalışan hiçbir hekim herhangi bir adla ücret almayıp gönüllülük üzerinden hizmet vermektedirler.
Her yıl üyelerimizin bizde ki kayıtlı telefonlarına güncel aidatlarını ödemesi için hatırlatmalar yapılmaktadır. Bir çalışanımız üyelerimizi çalıştıkları yerde ziyaret ederek oda aidatlarını toplamaya çalışmaktadır. Uzun süredir borçlarını ödeme imkanı bulamayan Hekim arkadaşımıza bu borçları ile ilgili gecikme zamsız, güncel mevcut borçlarını iadeli taahhütlü yazılar ile bildirdik. Bu çağrımız meslektaşlarımız tarafından büyük bir karşılık buldu ve birçok hekim ödemelerini yaptı (bu meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz). Ama çözüm bulamadığımız bir kısım hekim arkadaşımız hakkında üzülerek de olsa yasal yollara başvurmak zorunda kaldık.
Meslek örgütüne sahip çıkarak üyemiz olan, aidatlarını ödeyerek üyelik sorumluluklarını yerine getiren meslektaşlarımıza tek tek teşekkür ediyor, birlikte daha güçlü olduğumuz inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu