UYUŞTURUCU KULLANIMI-SATIMI VE YOZLAŞMAYA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR

UYUŞTURUCU KULLANIMI-SATIMI VE YOZLAŞMAYA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR

Değerli Meslektaşlarım,
Uyuşturucu kullanımı-satımı ve Yozlaşmaya karşı mücadele eden Meydan, Dumlupınar, Gülpınar Halk İnisiyatifi’ni desteklemek ve Uyuşturucu-Yozlaşmaya karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla 15 Şubat 201 Salı günü Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi olarak Mahallede bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Açıklamayı Adana Tabip Odası başkanı Dr.Rıza Mete okumuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla

     Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       Genel Sekreteri

DSC_0097-1

 

MEYDAN DUMLUPINAR VE GÜLPINAR MAHALLESİ HALKININ UYUŞTURUCU VE YOZLAŞMAYA KARŞI MÜCADELELERİNİ DESTEKLİYORUZ

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı, satımı ve yozlaşmaya karşı

bölgede başlatılan çalışmaları Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi olarak ilgiliyle izliyor ve yürekten destekliyoruz. Uyuşturucu kullanımı, satımı ve yozlaşmanın, ülkemizde uygulanan ekonomik politikaların sonucu ortaya çıkan işsizlik ve yoksullaşmadan beslendiği açıktır. Ülkemizde ve şehrimizde işsizlik, yoksulluk ve güvencesiz yaşam gün geçtikçe artmaktadır. İşsizlik belası en çok gençlerin başında bulunuyor. İşsiz olup anne ve babasının eline bakmak zorunda bırakılan bu genç insanların, en zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp bunalıma düştüğü de acı bir gerçektir.

Aile, arkadaş, çevre, okul ve hısım akraba dayanışmasından yoksun olan gençler arasında uyuşturucu kullanımı bir sığınma olarak kendini gösteriyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı, fuhuş, kumar, her türlü şans oyunları; gençleri geçici olarak sorunlarından uzak tutup, uzun vadede bataklığın içine iyice çekilmelerine sebep olmaktadır.

İşsizlik ve yoksulluğun sonucu olarak ortaya çıktığını düşündüğümüz uyuşturucu kullanımı-satımı, fuhuş, kumar gibi yoz ilişkiler bazı insanlar tarafından ne yazık ki geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bu tutum ve davranışlarınsa sistem tarafından teşvik edildiğini görüyoruz.

Uyuşturucu; Mücadele edilmediği sürece tüm ailelerin canını yakacak ve tüm gençleri ağına çekecek bir zehirdir…

Uyuşturucu; Yozlaşmanın tüm insanları etkilemesi için egemen güçler tarafından kullanılan önemli bir silahtır…

Uyuşturucu; Sadece kullananları değil, etrafında yaşayan herkesi kendine çeken ve mücadele edilmediği takdirde içinden çıkılması imkânsız bir bataklıktır…

Uyuşturucu çetelerinin hedefi olan gençlerimizi bu bataktan kurtarabilmek, bölgeyi yaşanabilir alanlara çevirebilmek, gençlerimizin sosyal ve kültürel yaşama katılabilmelerini sağlayabilmek amacıyla bu bölgede mücadele eden mahalle inisiyatifini desteklediğimizi buradan bir kez daha beyan ediyoruz. Ayrıca bu bölgede gençlerin sosyal, kültürel, sportif etkinliklere yönlendirilebilmesini sağlamaya yönelik tesislerin kazandırılması konusunda Seyhan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliği’nin gerekli duyarlılığı göstereceklerine ve gerekli girişimlerde bulunacaklarına inanıyoruz.

Tüm bu koruyucu önlemlerin yanı sıra Uyuşturucu ile mücadele ve tedavi konusunda önemli bir birim olan “Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” açma konusunda da Sağlık Müdürlüğü’nü duyarlı davranmaya davet ediyoruz. 15.02.2011

ADANA TABİP ODASI                      SES ADANA ŞUBESİ

Dr. RIZA METE
ATO Başkanı