Uzm. Dr. Menteş, “Balcalı Hastanesi gözümüzün önünde yok olmasın!”

Uzm. Dr. Menteş, “Balcalı Hastanesi gözümüzün önünde yok olmasın!”

BALCALI HASTANESİ CAN ÇEKİŞİYOR

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, 6 Şubat depreminde zarar gören Balcalı Hastanesinin aradan 8 ay geçmesine rağmen bir kazma bile vurulmamış olmasına çok şaşırdığını söyleyerek “İki bin civarında Tıp Fakültesi Öğrencisi, 738 Uzmanlık Öğrencisi, 170’i profesör olmak üzere 340 öğretim üyesi barındıran bir bilim yuvasında şuan eğitim de, tedaviler de yapılamamaktadır. Balcalı Hastanesi gözümüzün önünde yok olmasın!” dedi.

Tabip Oda Yönetim

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Balcalı Hastanesinin tam 51 yıllık bir çınar olduğunu, tüm bölgenin şifa aradığı bir bilim yuvası olduğunu söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklama “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nden söz ediyoruz. Adana’da, bölgenin en önemli, en köklü hastanesi 21 Şubat’ta depremlerden zarar gördüğü için boşaltıldı. Acil bir şekilde boşaltılmasını sorgulamıyoruz elbette ama gerekli bilimsel bilginin halka sunulmaması nedeniyle de bir şeylerin tuhaf olduğunu düşünmemiz kaçınılmaz.  Balcalı Hastanesi dağıtıldığı günden sonra en yetkili ağızlardan çözüm üretileceği söylenmesine karşın sekiz  aydan fazla süre geçtiği halde hala hiçbir çözüm üretilmemiş ve kaderine terk edilmiştir. Hastane şu an neredeyse atıl durumda ve kapasitesinin yüzde onu ile hizmet vermeye çalıştırılıyor. Depremden kısa bir süre önce açılan 200 yataklı Hematoloji-Onkoloji  binasında hizmet üretilmeye çalışılmaktadır.  Burada da ameliyathane ile yataklı servisler aynı binada değil, ameliyat olan hastalar yataklı kliniklere ambulansla taşınıyor. Acil mevcut yerinde ve kapasitesinin çok altında hizmet veriyor. Neredeyse bulunulan her yerde poliklinik yapılmaya çalışılıyor. Ameliyathane ve yoğun bakımlar acilin üstünde daha önce güçlendirme yapılan bölümde hizmet vermeye çalışılıyor. Tüm çalışanların ve öğrencilerin yemek, tuvalet gibi insani gereksinimleri bile sorun olmaya devam ediyor.”

BALCALI HASTANESİNİN YOK OLMASINA SEYİRCİ KALINIYOR

“Sağlık Bakanının ağzından Yüreğir Devlet Hastanesine taşınılacağı söylemi ise ancak 200 yatak ve bazı polikliniklerin verilmesi ile geçiştirilmiştir. Yüreğir Devlet Hastanesi mevcut durumu ile de tam bir kargaşaya itilmiştir. Yarısı ikinci basamak, diğer yarısı ise Tıp Fakültesi Hastanesi olarak dünyaya değişik bir örnek olmaya devam etmektedir. Tıp Fakültesi Hastanesi tek çatı altında ve kampüste olmalıdır. Yıllardır sadece Çukurova’ya değil doğu, güneydoğu ve hatta yurtdışına hizmet veren Balcalı Hastanesi kaderine terk edilmiş ve yok olmasına seyirci kalınmaktadır.”

İSTEĞİMİZ; HASTALARIMIZIN BİLİMSEL, İYİ SAĞLIK HİZMETİ ALMASIDIR

“Üniversite yönetimi şu ana kadar depreme dayanıksızlık raporları ile ilgili somut bir rapor göstermemektedir. Bizler elbette böyle bir raporun var olduğunu düşünmekteyiz. Tüm halka bunun gösterilmesi gerektiğini ve önümüzdeki süreçte ne yapılacağını görmek istemekteyiz. Sosyal medya üzerinden hastanenin güçlendirilmesine başlandığını duyurduğu halde görünürde bir çalışma görmemekteyiz. Ayrıca hocalara yeni bir bölgeye hastane yapılacağı ve yerinin hazır olduğu, ihtiyaç listelerinin hazırlanılmasına dair söylemler iletilmektedir. Adana için bilimsel bir değer olan Balcalı gözümüzün önünde yok olmaya giderken, sahipsiz kalınması ve çareler üretilmemesi hepimizin sorunudur. Üniversite hastanelerinin iyi çalışmadığı yerlerde tam bir sağlık hizmeti verilmesi mümkün değildir. Bir an önce hastalarımız, hocalarımız ve gelecek kuşaklarımız olan öğrenci ve asistanlarımız için çareler üretilmelidir. Devlet eliyle öncelikle yeni bir üniversite hastanesi yapılması, onarılmaya uygun ise onarılması şarttır. Hastalarımızın bilimsel iyi sağlık hizmeti alması, hocalarımızın ve öğrencilerimizin hizmet ve eğitimine kavuşması en büyük isteğimizdir.” diye konuştu.