Uzm. Dr. Menteş, “Covıd-19 Nedeniyle Kaybedilen hekimler unutulmayacak!”

Uzm. Dr. Menteş, “Covıd-19 Nedeniyle Kaybedilen hekimler unutulmayacak!”

Pandemide Hayatını Kaybeden Hekim ve Sağlık Çalışanları Anıldı

 

Uzm. Dr. Menteş, “Covıd-19 Nedeniyle Kaybedilen hekimler unutulmayacak!”

 

Adana Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Yöneticileri ile hekimler Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunarak andılar.

 

HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ANMA GÜNÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Uzxm. Dr. Selahattin Menteş, “Ülkemizde COVID-19 nedeniyle bu zamana kadar 550’nin üzerinde sağlık çalışanı, 200’ün üzerinde hekim hayatını kaybetmiş halen de hastalanmakta/yaşamını yitirmektedir. 1 Nisan 2020’de COVID-19 nedeniyle görevi başındayken kaybettiğimiz ilk hekim Dr. Cemil Taşçıoğlu idi. Taşçıoğlu’nun ve kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) 72. Büyük Kongresi’nde, 1 Nisan, “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlenmiştir.”

 

DOĞRULARI SÖYLEMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

“İlk kez 17 Mart’ta, bir eczacı sağlık çalışanımızı yitirmiştik.  Ne yazık ki yöneticiler pandemi bitmiş gibi davranmasına rağmen halen hekimler, sağlık emekçileri, yurttaşlar yaşamını yitirmektedir. Resmî rakamlarla Türkiye’de bu güne dek hastalanan yurttaşlarımızın sayısı 15 milyona, kaybettiğimiz yurttaşlarımız ise 100 bine yaklaşmıştır. Tüm bilimsel gerekliliklere rağmen koruyucu sağlığın öncelendiği birinci basamak yerine kinci ve üçüncü basamaklarda salgını karşılamanın bunda etkisi çok büyüktür. Salgının ikinci ve üçüncü basamakta karşılanması ile birlikte, sağlık çalışanları pandemi sürecinde büyük bir riskle yüz yüze gelmiştir. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu salgını bilimsel ilkelerle yönet(e)meyenlere rağmen yaşamlarını yitirme pahasına mücadele eden tüm meslektaşlarımıza, sağlığa emek verenlere sözümüz doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğimizdir.”

 

UNUTULMAYACAKLAR!

“Kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızın ailelerine bile hürmetsizlik edip “COVID-19’un Meslek Hastalığı Sayılması” için illiyet bağı isteyenler; pandemi sürecinde istediğimiz 120 gün yıpranma payını bize çok görenler; “giderlerse gitsinler” diyebilecek kadar minnetsiz olanlar bilsinler ki: Kaybettiklerimizin haklarını sormak; emek verenlerimizin haklarını korumak için gitmiyoruz, kalıyoruz! Gitmeyeceğiz. Sizin, bizim, hepimizin sağlığı için, emeğimiz için söyleyecek sözümüz var. Tükeniyoruz çığlıklarımıza kulak tıkanyanlar bilmelidir ki, yalnızca haklarımızı istiyoruz, haklarımızı korumak istiyoruz, toplumun sağlık hakkını korumak istiyoruz! COVID-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Hakkımız olan yıpranma payının uygulanmasını istiyoruz. Hayatımızı korumamıza yardım edecek çalışma koşulları istiyoruz. Küresel salgında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anıları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz. Onlara, topluma sağlıklı bir gelecek için mücadele sözümüz olsun. Anıları, sağlık hakkı mücadelemizde bize ışık olacaktır. Unutmayacağız! Unutturmayacağız! Unutulmayacaklar!”