Uzm. Dr. Menteş, “Doktora ödül yerine ceza verilmek isteniyor”

Uzm. Dr. Menteş, “Doktora ödül yerine ceza verilmek isteniyor”

30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne tepkiler devam ediyor.

 

Adana Tabip Odasında Bir araya gelen Adana Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) , Genel Sağlık-İş Sendikası ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Adana Şube Başkan ve üyeleri pandemi döneminde yürürlüğe giren, iş güvencesi ve özlük haklarını olumsuz etkileyen yeni yönetmeliğe karşı tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

 

UZM. DR. MENTEŞ, “CEZA SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, SES Adana Şube Başkanı Dr. Mürşit Enis Akyüz, Genel Sağlık-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Selim Akyürek, TAHUD Adana Başkanı Halil Volkan Tekayak, hekim ve sağlık çalışanlarının hazır bulunduğu toplantıda kurumlar adına açıklamayı okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Pandemi sürecinde ölümü göze alarak sağlık hizmeti veren hekimlere ödül yerine ceza verir gibi yönetmelik hazırlayan Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğindeki mevcut sorunları çözmek yerine, ASM çalışanlarına daha da yük bindiren ve ceza vermeyi öngören yönetmelik değişikliğinde ısrar ediyor. Biliyoruz ki hem alım gücümüz gün geçtikçe azalıyor hem de her gün birinci basamak sisteminde çalışanlara yeni angaryalar ekleniyor.” dedi.

 

ŞİDDETE KARŞI BİLE ÇÖZÜM YOK

Ceza sözleşmesinde Aile Hekimliği sistemindeki sorunlara hiç bir çözümün bulunmadığını da işaret eden Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Sağlıkta şiddete karşı bir çözüm yok. Covid’in meslek hastalığı sayılmasına karşı veya pandemide sağlık emekçilerinin korunmasına dair bir önlem yok. Nüfusların maaş korunarak düşürülmesi, dolayısıyla halkın daha iyi hizmet alabilmesine dair bir düzenleme de yok.  Varsa yoksa sağlık emekçilerine yeni iş yükleri, yeni ceza maddeleri var. Bu yönetmelikle iş güvenliği dâhi aile hekimlerine yükleniyor. Bu yönetmelikle ASM emekçileri, kanuni temeli bilinmeyen komisyon’ların keyfine bırakılıyor, iş güvencesiz bırakılıyor. Sanki ülkemizde sağlık emekçilerine şiddet yokmuş da sağlık emekçileri şiddet uyguluyormuşçasına ceza maddesi konuluyor.  Yönetmelik çıktığı günden itibaren yönetmeliğe karşı çıktık. Sağlıkla ilgili yapılacak değişiklerin, sahada çalışan emekçiler ve onların odaları dernekleri ve sendikaları ile birlikte yapılması gerektiğini söyledik. Sağlık bakanlığı’na bu yönetmeliği geri çekmesi için tekrar çağrı yapıyoruz. Yönetmelik geri çekilene kadar eylem ve açıklamalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

 

DOÇ. DR. ÖKTEN, “CEZA YÖNETMELİĞİ EN KISA SÜREDE GERİ ÇEKİLMELİ”

AH Sözleşmesine karşı çıkarak İstanbul’da iş bırakan meslektaşlarını desteklediklerini ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Bugün bizlerde aynı amaçla buradayız. Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimi arkadaşlarımıza uyguladığı bu ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Protesto ediyoruz. En kısa zamanda geri alınmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.