Uzm. Dr. Menteş, “Yıpranma payı istiyoruz”

Uzm. Dr. Menteş, “Yıpranma payı istiyoruz”

Uzun zamandır ilgili bakanlığa seslerini duyurmaya çalışan Adana Tabip Odası Yöneticileri, hekim ve sağlık çalışanları Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.

 

EMEKLİLİĞE YANSIYACAK İNSANCA MAAŞ VE 7200 EK GÖSTERGE İSTİYORUZ

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu ve tüm hekimler adına açıklama yapan Başkan Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısı sağlık emekçilerinin sağlığının, özlük ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. Hekimlik yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Ancak çalışma koşulları ve sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir sorun daha var: ‘Geçinememek’” dedi.

 

HEKİM EMEKLİLERİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Temmuz 2021 TÜRK-İŞ araştırmasının sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9.500 TL’dir. 2021 Temmuz ayı enflasyonu %18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı %8,45 düzeyinde kalmıştır. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaşı 5.800 TL’dir. Hekim emekli maaşında 2018’de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı yaratılmıştır. Emekli hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300- 4.000 TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır. Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hâlâ devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, emekli olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı asistanlar ile birlikte dokuz bin kişiyi bulmaktadır. Yine son 20 ayda üç bin hekim emekli olmuştur.”

 

BİZLER NE Mİ İSTİYORUZ?

Hekim olarak isteklerini de sıralayan Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Buradan kendisi de bir hekim olan Sağlık Bakanımıza sesleniyoruz. Bir an önce hekimlerin çığlığını duyun ve gerekli çalışmaları başlatınız ve haklarımızı bir an önce veriniz. Bizler ne mi istiyoruz? Hekim ve sağlık emekçilerinin maaşlarında emekliliğe de yansıyacak iyileştirme istiyoruz. COVID-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını istiyoruz. Hekimlere 7200 ek gösterge istiyoruz.

Göreve başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Güvenli, sağlıklı çalışma alanları ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Tüm bu isteklerimi yerine gelinceye kadar tepki alkışlarımızı yükselteceğiz. Buradan bizi düşürdüğünüz durumu alkışlıyoruz…” diye konuştu.