VAN DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ HEKİM İSTENMEKTEDİR.

Değerli Meslektaşlarım,
 

TTB ODSH (Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu), deprem bölgesinde görevin yerine getirilebilmesi için uyarıcı olma ve olanaklarımız ölçüsünde poliklinik hizmeti sunmak ve koordinasyon sorumlusunun yapacağı işlerde yardımcı olmak ve vereceği görevlere katkı sunmak amacıyla 3–4 günlük periyotlarla gönüllü hekimlere ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. (TTB-ODSH’den gelen yazı aşağıda sunulmuştur.)

 

Bu kapsamdaki hizmetler SES ile birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede 4 gün süreyle deprem bölgesine gidebilecek gönüllü arkadaşlarımıza ihtiyaç vardır.

 

– Gönüllü olarak bölgede çalışacak arkadaşlarımızın isimlerini acilen TTB’ye 0312 231 31 79/ dahili 121 numaralı telefona veya yonetim@ttb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 

Yapılacak program ve koordinasyonu kolaylaştırmak için gönüllü olarak çalışacak arkadaşlarımızın hangi tarihlerde çalışabilecekleri bilgisini de iletmeleri çalışmayı kolaylaştıracaktır.

 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Dr. Nuh DEMİRPAS

Adana-Osmaniye Tabip Odası

Genel Sekreteri

 

 

 

Sevgili arkadaşlar merhaba,

 

Van’da 23 Ekim’de meydana gelen deprem büyük acılara ve yıkıma yol açmışken 9 Kasım tarihinde yaşanan ikinci deprem bölgede var olan sorunları derinleştirmiş, etki ve tahribatı çok yönlü olarak büyütmüştür.

 

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği, ilk gün akşamüstü iki konsey üyesi arkadaşımızla Erciş’e ulaşarak duruma müdahil olmuş, Sağlık Emekçileri Sendikasından arkadaşlarımızın da çalışmaları ile bölgede sağlık hizmeti sürdürülmesi ve koordinasyonuna katkı sunulmuştur. Bölge belediyelerinin desteği ile kurulan konteynır ve çadırlarda poliklinik hizmeti verilmiş, köy ve mahallelerde sağlık gereksiniminin giderilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Bu çalışmalar ve bölge ile ilgili olarak bu güne kadar SES ile birlikte hazırlanan dört ayrı değerlendirme raporuna TTB web sayfasından ulaşılabilir.

 

Bölgede halen barınmadan beslenmeye, sağlık hizmetlerinden eğitime yaşamı ilgilendiren bütün alanlarda etkileri uzun zamana yayılacak sorunlar acilen çözüm beklemektedir.

 

TTB önümüzdeki günlerde bölgede son durumun irdelendiği bir değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaşacaktır. Ancak söylenmesi gereken bugün itibariyle durumun iç açıcı olmadığıdır. Bölgede sağlık hizmetleri de enkaz altında kalmıştır.

Hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunları da artarak devam etmektedir. İkinci depremin yıkıcılığı var olan travmayı daha da derinleştirmiştir. Bölgede yerleşik hekimler ve tüm sağlık çalışanları da bölgedeki herkes gibi ciddi bir travma yaşamaktadır.

 

TTB Merkez Konseyi, ilk andan başlayarak ilgili çalışma grubu TTB ODSH (Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu) yürütme kurulu ve bölgede TTB – SES gönüllüsü olarak çalışan meslektaşlarımızdan aldığı bilgiler ışığında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştır:

 

– 21 Kasım tarihinden başlayarak Van’da 1999 Marmara depremi sonrasında Adapazarı, Gölcük, Kocaeli’nde kurulanlar benzeri “TTB ODSH Koordinasyon Birimi” kurulacaktır. Konu ile ilgili olarak TTB ODSH kolundan iki meslektaşımız bir hafta süreyle bölgede sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve özellikle hizmete erişim, hizmet sunumu konusundaki sorunlar yanı sıra hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar ve sorunların çözümlenmesi konularında görev yapacak ve sonraki ekibe görevi devredecektir. Bu kapsamda barınmadan beslenmeye, çevre sağlığına dek uzanan bir yelpazede sağlığın sosyal belirleyenlerine ilişkin değerlendirmeler yapacak ve yetkilileri uyarma, kamuoyunu bilgilendirme işlevini sürdürecektir. Ankara Tabip Odası yönetim kurulu TTB ODSH koordinasyonu için konteynır sağlama çalışması yürütmektedir.

 

– TTB ve SES,  Bölge Belediyeleri desteği ile Erciş’te sürdürülen poliklinik hizmetini gereksinimin daha fazla olduğu gerekçesiyle Van merkezinde sürdürme kararı almıştır. Poliklinik hizmeti verilen konteynırlar Van merkeze taşınmaktadır. Sürdürülecek poliklinik hizmeti için SES merkezi tarafından şubelere yönelik olarak aralık ayı sonuna kadar illere göre yapılmış bir gönüllülük çağrısı ve programı vardır.Yaşanan sıkıntılar ve hava koşullarının sonucu olarak bölgede önemli ölçüde nüfus azalmıştır. Ancak bir başka ifadeyle en yoksul ve yoksunlar/ şu ya da bu gerekçeyle bölgeyi terk edemeyenler orada kalmıştır. Gözlemlerimiz devletin sağlıklı kalma  (barınma, ısınma vb) ve sağlık hizmetine ulaşma anlamında söz konusu insanlarımıza yeteri kadar ulaşamadığı yönündedir. 

 

Bu görevin yerine getirilebilmesi için uyarıcı olma ve olanaklarımız ölçüsünde poliklinik hizmeti sunmak ve koordinasyon sorumlusunun yapacağı işlerde yardımcı olmak ve vereceği görevlere katkı sunmak amacıyla 3–4 günlük periyotlarla gönüllü hekimlere ihtiyaç vardır. Bu kapsamdaki hizmetler SES ile birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede 4 gün süreyle deprem bölgesine gidebilecek gönüllü arkadaşlarımıza ihtiyaç vardır.

 

– Gönüllü olarak bölgede çalışacak arkadaşlarımızın isimlerini acilen TTB’ye 0312 231 31 79/ dahili 121 numaralı telefona veya yonetim@ttb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Yapılacak program ve koordinasyonu kolaylaştırmak için gönüllü olarak çalışacak arkadaşlarımızın hangi tarihlerde çalışabilecekleri bilgisini de iletmeleri çalışmayı kolaylaştıracaktır.

 

Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile atlatabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var.

 

Dr.Harun Balcıoğlu- TTB ODSH yürütme kurulu adına