VEFAT EDEN HEKİMLERİN ÇOCUKLARINA VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Değerli Meslektaşlarım,

Adana Tabip Odası üyesi iken vefat eden hekimlerimizin çocuklarına eğitim desteği verebilmek için Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 2.11.2010 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıda yayınlanan yönetmelik kabul edilmiştir. Bu yönetmelik kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun ömürler dileyerek sevgi ve sayglarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri  
 

 Adana Tabip Odası Üyesiyken Vefat Eden Hekimlerin Çocuklarına Verilecek   Eğitim Desteği Esasları Hakkında Yönetmelik

1. MADDE :
KAPSAM
İşbu Yönetmelik ile verilecek eğitim desteği Adana Tabip Odası üyesiyken vefat eden hekimlerin okul öncesi (anaokulu) veya ilk ve orta öğrenim öğrencisi olan çocuklarına yöneliktir.

2. MADDE :
BAŞVURU
Her yıl en geç Ağustos ayının son Cuma günü mesai bitimine dek, Adana Tabip Odası’ndan temin edilecek matbu formun desteklenecek çocuğun velisi ya da vasisi tarafından doldurulup imzalanması ve evrak kayıta verilmesi ile başvuruda bulunulur.

3. MADDE
İLAN
Adana Tabip Odası Yönetim Kurulunun Haziran ayının son haftasında yapacağı olağan toplantısında takip eden eğitim dönemi için desteklenecek azami öğrenci sayısı, ait oldukları eğitim grupları ile birlikte ve her bir eğitim grubunda öğrenci başına verilecek yıllık eğitim destek tutarı da belirtilmek suretiyle alınan karar, Adana Tabip Odası  web sayfasında ilan edilir. Verilecek eğitim desteği her eğitim dönemi başında bir kere olarak  yıllık eğitim desteği olarak verilecektir. O yıl içinde desteklemede bulunulamayacaksa bu durum da karar altına alınarak aynı şekilde ilan olunur.

4. MADDE
KABUL ve SIRALAMA
Destekleneceği belirlenen azami öğrenci sayısı kadar başvuru yapılması halinde tüm başvuranlara destek verilir. Ancak kontenjanı aşan başvuru var ise bu kez başvuranlar arasında ekonomik ihtiyaç, öğrenim başarısı, yaş vb. kıstaslara göre yapılacak sıralama sonucu kontenjan sayısı kadar öğrenci desteklenir. Bu hüküm uygulanırken her bir eğitim grubu (anaokulu grubu, ilk öğretim grubu, orta öğretim grubu) kontenjanları ayrı ayrı değerlendirilir.

5. MADDE
DESTEĞİN İPTALİ
Her bir eğitim grubu için öğrenciye sağlanan desteğin süresi o eğitim grubu için öngörülen normal öğrenim süresini geçemez. Öğrenci her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini belgelemek zorundadır.  Her ne sebeple olursa olsun yanlış ya da yalan beyanda bulunmak suretiyle destek alanların destekleri derhal iptal olunarak defaten iadesi için rücuu edilir.