XVI. Çukurova Pediatri Günleri

XVI. Çukurova Pediatri Günleri

Sayın Üyemiz;

XVI. Çukurova Pediatri Günleri 23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olup kurs ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Bilgilerinize,

Adana Tabip Odası