XVII. Çukurova Pediatri Günleri

XVII. Çukurova Pediatri Günleri

Sayın Üyemiz;

XVII. Çukurova Pediatri Günleri’ni 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Kampüsü Mithat Özsan Amfisi Balcalı, Adana’da yapılacaktır.

Toplantının birinci günü kurslara ayrılmış olup, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, Pediatrik EKG kursu, Çocuklarda Astım Atağı Tedavi Kursu ve Pediatri Hemşireliği kursu olmak üzere 4 farklı kurs düzenlenecektir.

Toplantının ikinci gününde pediatri pratiğinde sık rastlanan durumlar olgular eşliğinde tartışılacaktır. Ayrıca  katılımcıların bilimsel kurul tarafından kabul edilen bilimsel çalışmaları sözlü ve poster sunumu olarak sunulacaktır.  Sözlü ve poster sunumları bildiri kitapçığında yayımlanacaktır.

Toplantı içeriğine https://cukurovapediatrigunleri2019.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Adana Tabip Odası