Yaşasın 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs

2023 1 Mayıs’ı “Yeni Bir Başlangıç”tır diyen Adana Tabip Odası olarak alanlardaydık. Emek Bizim, Gelecek Bizim! Yaşasın 1 Mayıs!