Yaza Veda Kahvaltısı 26 Eylül 2010’da Kaktüs Park’ta Yapılmıştır

Yaza Veda Kahvaltısı 26 Eylül 2010’da Kaktüs Park’ta Yapılmıştır

Değerli Meslektaşlarım,

Adana Tabip Odası Sosyal Etkinlikler Komisyonunun düzenlemiş olduğu “Yaza Veda” kahvaltısı 26 Eylül 2010 tarihinde Kaktüs Park” ta yapılmıştır. Hekim ve hekim yakınlarının, çocuklarının yoğun katılım gösterdiği gözlenmiştir. Bu etkinliği düzenleyen Sosyal Etkinlik komisyonu başkanı Dr.Cem Kaan Parsak a ve komisyon üyelerine Adana Tabip Odası yönetim kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız. Etkinlikle ilgili resimler aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana Tabip Odası
Genel Sekreteri

k

k_2

k_3