YENİ MUAYENEHANE YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞTİR (Doktor aktüel)

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bakanlığı’dan Doktor aktüel sitesine yapılan açıklama aşağıda sunulmuştur.Hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Ayrıntılı bilgi daha sonra sizlere bildirilecektir.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

        
     
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       
Genel Sekreteri

 

DOKTOR AKTÜEL SİTESİNDEN ELDE EDİLEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı’ndan sitemize gelen açıklamayı yayınlıyoruz :

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği                                                                                 
ANKARA / 02.08.2011 

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN
MUAYENEHANE HEKİMLERİNE MÜJDE
Muayenehane hekimlerinin muayenehane açma prosedürüne ilişkin sorunlarını çözmek amacıyla Sayın Bakanımızın talimatlarıyla yeni bir düzenleme yapılmıştır.   Muayenehane hekimlerinin, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte” muayenehanelerden istenen şartların, mevcut muayenehanelerde yerine getirilmesinin çok zor olduğunu ifade etmeleri üzerine, Sayın Bakanımız taraflarla birkaç kez bir araya gelmiştir.  Bakanlığımız tarafından, sorunun çözümüne yönelik öncelikle, muayenehanelerin ilgili yönetmelikte belirtilen fiziki şartlara uyumu, imar ve özürlüler mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Diğer taraftan muayenehanelerin bulunduğu yapıların durumu mevcut yapı stoku yönünden ayrıntılı bir biçimde tetkik ettirilmiştir. Tespit edilen sorunlarla ilgili değişiklikler yapılmıştır.  Yapılan değişiklikler, yasal çerçeve içerisinde mümkün olan en geniş mutabakat sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hazırlanan taslak yönetmelik, taraflarca da oldukça memnun edici bulunmuştur.  Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.  Yönetmelikteki değişikliklerin özeti karşılaştırmalı olarak ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR  DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI
Mevcut muayenehaneler için 3/8/2011 tarihine kadar uyum süresi belirlenmişti.Mevcut muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmesi ve deprem raporundan muaf tutulması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Asansör girişi için, en az 80 santimetre; merdivenler için, basamak yüksekliği, 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetre, sahanlığın genişliği en az 1,30 metre; kapılar için 90 ve 110 cm ölçüleri öngörülmekteydi.Giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo vb. fiziki alanların İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenmesi öngörülmüştür.
Depreme dayanıklılık raporu ve binada yangına yönelik tedbirlerinin alındığına ilişkin belge tüm binalar için istenmekteydi.Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı değişikliğinden sonra yapılmış binalarda istenmemesi öngörülmüştür.
Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu bulunmaktaydı.Ultrasonografi(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunması kaydıyla, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunluydu.Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
Bir muayenehanede tek hekim çalışabilmekteydi.Yeterli fiziki mekân varlığında, ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekimin aynı mekânda müşterek muayenehane faaliyeti gösterebilmesi öngörülmüştür. 

 

                   YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Mevcut muayenehaneler için 3/8/2011 tarihine kadar uyum süresi belirlenmişti.

Mevcut muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmesi ve deprem raporundan muaf tutulması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Asansör girişi için, en az 80 santimetre; merdivenler için, basamak yüksekliği, 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetre, sahanlığın genişliği en az 1,30 metre; kapılar için 90 ve 110 cm ölçüleri öngörülmekteydi.

Giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet, lavabo vb. fiziki alanların İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenmesi öngörülmüştür.

Depreme dayanıklılık raporu ve binada yangına yönelik tedbirlerinin alındığına ilişkin belge tüm binalar için istenmekteydi.

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.08.2008 tarih ve 26972 sayılı değişikliğinden sonra yapılmış binalarda istenmemesi öngörülmüştür.

Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu bulunmaktaydı.

Ultrasonografi(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji muayene odasının yakınında, hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunması kaydıyla, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunluydu.

Yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.

Bir muayenehanede tek hekim çalışabilmekteydi.

Yeterli fiziki mekân varlığında, ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekimin aynı mekânda müşterek muayenehane faaliyeti gösterebilmesi öngörülmüştür