YENİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI -GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

Değerli Meslektaşlarım, 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  http://www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete/rga/10/11/271110003.htm ),  İşyeri Hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik   (http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/11/20101127-3.htm)    ve İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında Yönetmelik( http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5473&tipi=2&sube=0)   27.11.2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe girmiştir. 
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri