YENİ YILDA İYİ DİLEK “REÇETELERİMİZ” DAĞITILMIŞTIR.

YENİ YILDA İYİ DİLEK “REÇETELERİMİZ” DAĞITILMIŞTIR.

rc.1

 

Değerli Meslektaşlarım,
Adana Sağlıkçılar Meclisi halkın sağlık hakkı mücadelesi için 30 Aralık 2011 Cuma günü Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi önünde biraraya geldi. Hastalara muayenede yeterli süre, insanca yaşanacak yeterli maaş, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve yeni yılda iyi dilek temennisinin bulunduğu reçeteleri vatandaşa dağıttılar.

Sağlıkçılar Meclisi adına açıklamayı okuyan Adana-Osmaniye Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuh Demirpas,” Buraya 21 Aralık GREV’ imiz de biz hekimlere ve sağlık çalışanlarına  gönülden destek verdiğiniz için teşekkür etmek ve yeni yılda iyi dileklerimizi sunmak için toplanmış bulunuyoruz. Yeni yıla girerken tüm değerli halkımıza, sevginin, barışın egemen olduğu, savaşların sona erdiği, ölümlerin sırayı şaşırmadığı, çocukların, gençlerin ölmediği, her türlü şiddetin yok olduğu, acıların ve felaketlerin olmadığı, herkese eşit, ulaşılabilir, ücretsiz, katkı ve katılım paysız, nitelikli sağlık hizmetini sunabileceğimiz, hastalarımıza yeterli vakit ayırabileceğimiz, onları müşteri olarak görmeyeceğimiz, hastanelerimizin işletme olmadığı, hastalarımızın yani siz değerli halkımızın en iyi sağlık hizmetine yani bize göre A sınıfı sağlık hizmetine ulaşmasını istediğimiz yeni yılın hepimiz için umutlu ve aydınlık dolu bir yıl olmasını diliyoruz şeklinde basın açıklaması yapılmıştır.

Basın metni aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

    Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       
Genel Sekreteri

rc.3


rc.2

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın emekçileri, sırtından para kazanmak ve müşteri olarak görmek istemediğimiz  ve her zaman sağlık hakkına sahip çıktığımız ve çıkacağımız değerli halkımız,

Buraya 21 Aralık GREV’ imiz de biz hekimlere ve sağlık çalışanlarına  gönülden destek verdiğiniz için teşekkür etmek ve yeni yılda iyi dileklerimizi sunmak için toplanmış bulunuyoruz.

Yeni yıla girerken yani 2012 yılında tüm değerli halkımıza, sevginin, barışın egemen olduğu, savaşların sona erdiği, ölümlerin sırayı şaşırmadığı, çocukların, gençlerin ölmediği, her türlü şiddetin yok olduğu, acıların ve felaketlerin olmadığı, herkese eşit, ulaşılabilir, ücretsiz, katkı ve katılım paysız, nitelikli sağlık hizmetini sunabileceğimiz, hastalarımıza yeterli vakit ayırabileceğimiz, onları müşteri olarak görmeyeceğimiz, hastanelerimizin işletme olmadığı, hastalarımızın yani siz değerli halkımızın en iyi sağlık hizmetine yani bize göre A sınıfı sağlık hizmetine ulaşmasını istediğimiz yeni yılın hepimiz için umutlu ve aydınlık dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

Ancak, 2 gün önce milletvekili emeklilerine ve milletvekillerine yapılan zammı protesto etmek için Meclis’e yürümek isteyen “Sağlık haktır, katkı katılım payları iptal edilsin”, “Milletvekilli maaşı 8 bin, emekli memur maaşı 800 TL” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) üyelerine polis tarafından biber gazı ile müdahale edilmiştir.

Dün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının son gününde, hükümetin 19 liralık zam önerisine karşı insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret talep eden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyen Dev Sağlık İş üyesi işçiler, Bakanlık binası önünde polis barikatıyla karşılaşmışlar ve Dev Sağlık İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nunda bulunduğu işçilerin tamamı gözaltına alınmıştır.

Anayasa’nın 55. maddesine göre, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e soruyoruz,  milletvekili ve milletvekili emekliliği maaşının düzenlenmesinde kriterleriniz nedir? İşçilerin ve çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu söz konusu olunca Anayasa’nın 55. maddesi söz konusu olmuyor mu? 

26 Aralık 2011 tarihinde “Terörün arkadan dolanarak arka bahçede yürüttüğü faaliyetler ki arka bahçe İstanbul‘dur, İzmir‘dir, Bursa’dır, Viyana’dır, Almanya‘dır,
Londra’dır, “her neyse, üniversitede kürsüdür, dernektir, sivil toplum kuruluşudur.” diyen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, asla unutulmaması gereken bir hukuk, siyaset ve insanlık dersi vererek 2012 yılında yani yeni yılda neler söyleyeceğini ve neler yapacağını şimdiden öngörmek yanlış olmaz.
Dün Şırnak Uludere’de  halkımızın refah seviyesinin ve milli gelirimizin arttığının iddia edildiği ülkemizde ancak refah seviyesinin ve milli gelirin artmasından nasibini alamayan orada “kaçakçılık” yaparak geçimlerini sağlayan 35 yurttaşımız “terör faaliyeti” sürdürdükleri için mi öldürülmüşlerdir? Onların  öldürülmesini acaba bakanın açıklamasına  bağlamamız mı gerekiyor? Bakanın bu açıklaması halk arasında “vurun dediysek öldürün mü dedik kardeşim? Şeklin de yanlış mı anlaşılmıştır acaba? 

Ancak ülkemizin geleceği ve halkımızın özgür, demokratik, laik ve herkesin kardeşce barış içinde yaşayabileceği güzel ülkemizde Sağlıkta halkımızı yeni yılda yani 2012 yılında neler bekliyor, halkımıza sunulacak acı reçetenin neler getireceğini bildirmek de bizim görevimizdir.

Milli iradeyi temsil eden ve ileri demokrasi uyguladıklarını söyleyen hükümetin ve milletvekillerinin halkımıza layık gördükleri  reçetede ise gerçek şöyledir;

21 Aralık’ta sağlığın ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasına karşı gelirken ve insanca yaşamak için Biz hekimler, tüm sağlık emekçileri ve diğer emekçilerin olarak GREV yaptığımız günün bir gün sonrasında bu taleplerimizi heralde yanlış anladılar ki, kimseden habersiz, sessizce uzlaşarak,  daha önce 663 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin çıkarıldığı gibi yine bir gece yarısı mecliste çok iyi ve uyumlu şekilde çalışarak “bizlere %3-5 zammı” bile çok görürken kendi maaşlarına %50 zam yapma kararını alabildiler.

Milyonlarca intibak yasasının çıkmasını bekleyen emekliler, 200 TL zam almayı ümit ederlerken hayal kırıklığı yaşamışlar ve Eşit işe eşit ücret  yalanını sağda solda yayanların foyası hemen ortaya çıkmıştır.

Hükümetin halkımıza sunduğu reçetede yani 2012 yılında;

Daha önce 2 TL katkı parası almayı uygulamaya koyan ancak SES sendikasının açtığı dava ile iptal ettirilen Aile Hekimliklerinde ve diş hekimi muayenelerinde  şu an ücretsiz olan muayene  yeni yılda yani 2012 yılında yeniden 2 TL  olacaktır.

Bu yasayla hekimler olarak hastalarımıza yazdığımız 3 kutu ilaç için 3 TL,  3 kutudan sonra yazılacak her kutu ilaç için 1 TL ekstra ilaç parası alınacaktır. 

Şu anda devlet hastanelerinde 8 TL, Özel hastanelerde 15 TL olan muayene ücretinin yanında halkımız eczaneye gittiğinde reçete toplamının %20’sini de ödeyeceklerdir.        

Asgari ücretin üçte birinden fazla gelir sahibi olanlar (yani aylık geliri 279 TL’den 1 lira fazla olanlar)  ZENGİN sayılacak ve belirlenen SGK primini ödeyemeyen  muayene olamayacak, herkesten  aldığı maaşına göre  ve asgari ücretlilerden bile “sigorta primi” alınacak yani uzun lafın kısası yeşil kartların çoğu  iptal edilecektir.

Yatarak tedavi gören hastalardan şu anda herhangi bir para kesintisi yapılmazken yeni yılda yatan hastalardan artık toplam tedavi masrafının şimdilik %1’i halkımızdan itina ile alınacaktır.

-Hekime, hastasının ihtiyacına göre değil cebindeki paraya göre tedavi düzenlemesi istenecektir,

-Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyecek yoksul insanların SGK ile sözleşmeli üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gitmeleri engellenecek,

-Ekim ve Kasım ayında Van ilinde yaşanan ‘deprem bölgesinde dahi’  hastalanan insanlardan,  hekim muayenesi ve ilaç bedellerinden katılım payı almaya devam edilecek. 

Biz hekimler, öğretim görevlileri, asistanlar, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık memurları, taşeron sağlık işçileri ve tüm sağlık çalışanları olarak sağlık hizmetini üreten ve sunan kesim yani HALK olarak BİZLER bu  acı reçeteyi KABUL etmiyoruz. 

Değerli Basın emekçileri ve değerli halkımız;

Sağlık emekçileri olarak bizler tekrar ediyoruz;

Bizler Halkız, bizim mücadelemiz aynı zamanda hepimizin yani halkımızın SAĞLIK HAKKI mücadelesidir.  Bizler Sağlıkçıyız ve halkımızın yanındayız. 

Evet, hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı denilerek süslenip, püslenen ve halkı kandırdığı ve oyaladığı CİCİM ayları bitmiştir artık.

Bizlerin  halkımıza sunacağımız reçetede ise;

Bizler; Sağlığa yapılacak harcamaların, kazananın kazandığı kazanca göre vereceği vergilerden oluşan genel bütçeden karşılanmasını, yani zenginin de yoksulunda aynı oranda verdiği ve tüm halkımızı erozyona uğratan dolaylı vergilerden değil, ücretsiz, herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz ve bunun mücadelesini yaptığımızı ve yapacağımızı gözleri görmeyen, kulakları duymayan herkesin bilmesini istiyoruz.

Bizler; yeni yılda mesleki bağımsızlığımıza, meslek onurumuza, iş güvencemize saldıranlara karşı her zaman olduğu gibi en güzel cevabı vereceğiz ve şiddete uğramadan kaliteli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.

Hastalarımıza yeterli bir süre ayırarak onların dertlerini dinleyip, iyice muayene etmek istiyoruz. İyi hekimlik yapmak ve  ayrıca onları müşteri olarak görmek istemiyoruz yani bizler Sermayenin ve taşeronların yararına değil  “Hekimlik mesleğimizi kamu ve kişi yararına yapmak”  ve ülkemizde yaşayan insanlarımızın da en iyi sağlık hizmetine layık olduklarını ve bu hizmeti de üretmek istiyoruz.  

Son söz olarak;

Bizler, tekrar ediyoruz.

MESLEKİ BAĞIMSIZLIK, İŞ GÜVENCESİ, CAN GÜVENCESİ, SİYASİLER TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMEDEN ŞİDDETE UĞRAMADAN VE HERKESE yani TÜM HALKIMIZA EŞİT ÜCRETSİZ, ULAŞILABİLİR NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ.

BİZ HASTALARIMIZI MÜŞTERİ OLARAK GÖRMEK İSTEMİYORUZ, HASTANELERİN İŞLETME OLMASINI KABUL ETMEYECEĞİMİZİ VE BUNUN DA MÜCADELESİNİ YENİ YILDA YANİ 2012 YILINDA HEP BERABER-HEP BİRLİKTE YAPACAĞIMIZI BİLDİRİR HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK DİLİYORUZ. BİZLERİ İZLEMEYE DEVAM ETMENİZİ RİCA EDİYORUZ.

   

Adana Sağlıkçılar Meclisi Adına                                                           
        Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
        Genel Sekreteri