İŞYERİ HEKİMİ MESLEKTAŞLARIMIZ, MESLEKİ DEĞERLERİMİZE, KURALLARIMIZA VE MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜN KARARLARINA BU GÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA AYNI DUYARLILIK İÇİNDE UYGUN DAVRANACAKLARDIR.

Değerli Meslektaşlarım,
İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanını düzenlemeye yönelik olarak 27 Kasım 2010’da yayımlanan yönetmelikler sonrası uygulamalarda, işyeri hekimliği için tabip odalarının hekim onay yetkisinin alınmadığı durumlar görülmüştür.

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bu durumda hatırlatılması gereken noktaları vurgulamak için; bölgelerinde çalışan işyeri hekimlerine (1 no’lu yazı) ve çalıştıkları işyerlerinin İnsan Kaynakları yöneticilerine (2 no’lu yazı)  gönderilmek üzere birer yazı örneği hazırlamıştır.

Son günlerde çıkarılan yasa ve yönetmelikler gerekçe gösterilerek işyeri hekimliği onay belgesi için başvuran ve halen işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile kimi işverenlerce, tabip odaları onayları ve yetkileri ile ilgili gerçek dışı – ifadelerde bulunulduğu ve artık tabip odalarından onay alınmasına gerek olmadığı şeklinde görüşler dile getirildiği bildirilmektedir. Oysa 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, ilgili diğer düzenlemeler ve mahkeme kararları incelendiğinde, meslek örgütünün yetkileri ile hekimlerin ve hekim çalıştıran kurumların sorumlulukları açıkça görülmektedir.(10.11.2010 tarihinde Danıştay 8.Dairesinin verdiği karar metni için tıklayınız.)

Öte yandan meslektaşlarımızın mesleki değerlerimize, kurallarımıza ve meslek örgütünün kararlarına bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılık içinde uygun davranmaya devam edeceklerini bilmekteyiz. Aksi davranışlar karşısında meslektaşlarımızın haklarını gözeterek ve hekimlik mesleğinin değerlerini dikkate alarak gerekli işlemlerin yapılacağını hatırlatmak istiyoruz.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Rıza METE
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı

MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN GELEN YAZI

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanını düzenlemeye yönelik olarak 27 Kasım 2010’da yayımlanan yönetmelikler sonrası uygulamalarda, işyeri hekimliği için tabip odalarının hekim onay yetkisinin alınmadığı durumlar görülmüştür.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bu durumda hatırlatılması gereken noktaları vurgulamak için; bölgelerinde çalışan işyeri hekimlerine (1 no’lu yazı) ve çalıştıkları işyerlerinin İnsan Kaynakları yöneticilerine (2 no’lu yazı)  gönderilmek üzere birer yazı örneği hazırladı. Tabip odalarımızın, aşağıdaki örnek yazıları belirtildiği şekilde ilgili yerlere yönlendirmeleri gerekmektedir.

1  NO’LU YAZI
Sayın Meslektaşımız;
Son günlerde çıkarılan yasa ve yönetmelikler gerekçe gösterilerek işyeri hekimliği onay belgesi için başvuran ve halen işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile kimi işverenlerce, tabip odaları onayları ve yetkileri ile ilgili gerçek dışı – ifadelerde bulunulduğu ve artık tabip odalarından onay alınmasına gerek olmadığı şeklinde görüşler dile getirildiği bildirilmektedir. Oysa 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, ilgili diğer düzenlemeler ve mahkeme kararları incelendiğinde, meslek örgütünün yetkileri ile hekimlerin ve hekim çalıştıran kurumların sorumlulukları açıkça görülmektedir.
Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğe, meslektaşlarına ve toplum sağlığına ilişkin görev ve sorumluluklarının bilinciyle haklarına ve yetkilerine sahip çıkmaya devam edecektir. Bu çerçevede konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgilileri ile yazışma ve görüşmelerimiz sürdürülmektedir.
Öte yandan meslektaşlarımızın mesleki değerlerimize, kurallarımıza ve meslek örgütünün kararlarına bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılık içinde uygun davranmaya devam edeceklerini biliyoruz. Aksi davranışlar karşısında meslektaşlarımızın haklarını gözeterek ve hekimlik mesleğinin değerlerini dikkate alarak gerekli işlemlerin yapılacağını hatırlatmak istiyoruz.

Saygılarımızla.

İlgili yasa hükümleri için…
 

2  NO’LU YAZI

Sayın Yetkili;
Son günlerde çıkarılan yasa ve yönetmelikler gerekçe gösterilerek işyeri hekimliği onay belgesi için başvuran ve halen işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile kimi işverenlerce tabip odaları onayları ve yetkileriyle ilgili gerçek dışı ifadelerde bulunulduğu ve artık tabip odalarından onay alınmasına gerek olmadığı şeklinde görüşler dile getirilmektedir.
Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvelik Kurumu’nun ilgilileri ile yazışma ve görüşmelerimiz devam etmektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, ilgili diğer düzenlemeler ve mahkeme kararları incelendiğinde, meslek örgütünün yetkileri ile hekimlerin ve hekim çalıştıran kurumların yükümlülükleri açıkça görülmektedir.
Bu çerçevede, sizlerin ve hekimlerin yasalar karşısındaki sorumluluklarınız ile Türk Tabipleri Birliği’nin görev ve yetkileri  hakkındaki hükümleri bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyoruz,, Aksi davranışlar karşısında bugüne kadar olduğu gibi meşru ve yasal her türlü müdahale ve mücadeleyi sürdüreceğimizi bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla.

İlgili yasa hükümleri için…