İŞYERİ HEKİMLİĞİ İLE İŞÇİ SAĞLIĞI  İLGİLİ  SON GELİŞMELERLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILMIŞTIR

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İLE İŞÇİ SAĞLIĞI İLGİLİ SON GELİŞMELERLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILMIŞTIR

DSC_0113-1

Değerli Meslektaşlarım,
27.12.2010 tarihinde Adana Tabip Odası İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen ve son çıkarılan işyeri hekimliği yasaları ile ilgili toplantı düzenlenmiştir. Toplantı, Adana Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete’nin açış konuşması ile başlamıştır.

Dr.Mete, geçen hafta Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde çeşitli illerden gelen işyeri hekimleri ve işyeri mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Bu yönetmelikler yine olmamış” başlıklı basın açıklamasını ve  ayrıca tabip odası başkanlarının katıldığı,TBMM önünde hükümetin ve sermayenin polisi tarafından “yasadışı” eylem olarak nitelendirilen ve daha önce randevusu alınan partilerin Grup Başkanvekilleri ile görüşmenin yapılacağı  sağlık bütçesinin görüşüleceği gün yapılacak basın açıklamasını engelleme  çabalarını anlatmıştır. Basın açıklamasını ancak CHP, MHP ve DTP milletvekillerinin meclis dışına gelerek başkanlarla birlikte yürümeleri sonucunda gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.
 
Dr.Rıza Mete, 27.12.2010 tarihinde de Adana İl Çalışma Bölge Müdürlüğünün önünde “Bu yönetmelikler yine olmamış” başlıklı basın açıklamasını diğer kurumlarında katıldığı basın açıklaması yaptıklarını ve mücadelelerini Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası olarak sürekli ve kesintisiz olarak sürdüreceklerini vurgulamıştır. 
 
Daha sonra Adana-Osmaniye Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı ve TTB İSİH  Kol Yürütme Kurulu Üyesi Dr.İsmail Bulca, İşyeri hekimliği ve İşçi Sağlığı  ile ilgili dava süreçlerini ve sonuçlarını  kronolojik bir sıralamayla anlattığı konuşmasında, son gelinen aşamada;

“2003 yılından önce alınan işyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olduğunu ama 6 ay içinde yenileme yapılmasının gerektiğini, 2003-2009 yılları arasında işyeri hekimliği sertifikası alıp işyeri hekimliği yapan hekimlerin işverenlerinin 2 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlükleri’ne 1 yıl süreyle aynı hekimle çalışmak istediklerine dair bildirim yapmasının gerektiğini söylemiştir.
Şu anda bu konuda 2003’den önce sertifika alan hekimlerin ise meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılacak duyuruyu beklemelerini ve ileri de magdur olmamaları için bunun önemli olduğu belirtilmiştir. 
 
Ayrıca, diğer hukuksuz uygulamaların yanısıra sertifikalarla ilgili aynı uygulamaların Danıştay tarafından defalarca yürütmesinin durdurulduğu,yönetmeliğin bu hükümlerinin yeniden Danıştay tarafından durdurulacağını beklediklerini ifade etmiştir.
 
Yine Hekimlerin İşyeri Hekimliği yaparken Tabip Odalarından izin almasının 6023 sayılı TTB yasası gereği olduğunu, Yönetmelik,Genelge,Tebliğ gibi alt uygulamalarla yasal zorunlulukların düzenlenemiyeceği, hekimlerin Tabip odalarından izin almaları konusundaki yasal sorumluluklarının devam ettiğini ifade etmiştir.” 
 
Bu konu hakkında İstanbul Tabip odası Hukuk Bürosunun hazırlamış olduğu  “İŞYERİ HEKİMLERİNİN MESLEK ÖRGÜTÜNDEN ÇALIŞMA ONAYI ALMASI ZORUNLUDUR” başlıklı yazının da Adana Tabip odası Web sayfasından (adanatabip.org.tr) okunmasının faydalı olacağını belirtmiştir.
 
Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler ve gelişmelerle ilgili değerlendirmeleri öğrenebilmek için her pazartesi günü saat 18.00-19.30 saatleri arasında toplanan Adana-Osmaniye Tabip Odası İşyeri Hekimliği komisyonuna başvurularak yüz yüze görüşülebileceğini de bildirmiştir.
 
Toplantıya ayrıca Adana-Osmaniye Tabip Odası Hukuk Danışmanı Avukat Ebru Atıcı Sevindik’de katılmıştır ve sorulan sorulara hukuksal açıdan yorumlar getirerek katkı sunmuştur.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

DSC_0124-1