YERİNİZİ AYIRTTINIZ MI? 13 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’YA BÜYÜK MİTİNGE GİDİYORUZ…

YERİNİZİ AYIRTTINIZ MI? 13 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’YA BÜYÜK MİTİNGE GİDİYORUZ…

13 MART 2011 PAZAR GÜNÜ;
BİZ HEKİMLER VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK;

BİZ, HEPİMİZ, HEP BİRLİKTE, EŞİMİZLE, ÇOCUKLARIMIZLA, ANNEMİZLE,BABAMIZLA, KARDEŞLERİMİZLE, HEMŞİREMİZLE, EBEMİZLE, SAĞLIK MEMURUMUZLA, TEKNİSYENİMİZLE, ARKADAŞLARIMIZLA…

“KALEMİ ALIP TARİHİMİZİ YAZMAK İSTİYORSAK VE SONRADAN BİZİM İÇİN YAZILANI OKUMAK  İSTEMİYORSAK”,

– İster kamu da ister özel sektörde çalışın, ister aile hekimi, ister toplum sağlığı merkezi hekimi, ister uzman hekim olun tüm hekimlerin emekliliğine yansıyan temel ücretin iyileştirilmemesine,
– Performansa dayalı ücretlendirme ile çalışma barışının bozulmasını ve sözleşmeli, güvencesiz çalışmak istemiyorsanız,
– Çalışma ortamında sağlık hizmetini sunarken uğradığımız haksız şiddete,
hakaretlere ve siyasilerin bizleri hedef göstermesine,
– Ülkemizde yürütülmekte olan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine ve
piyasallaştırılmasına,
– Yataklı tedavi hizmetlerinin uluslararası büyük sermayeye devrine ,
– Birinci basamak sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasında gelinen son noktaya,
– Tıp Fakültesi hastanelerinin içinde yaşadığı ekonomik krize,
– Tıp Fakültesi sayılarının ve kontenjanlarının artttırılmasına, 
– İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının hem hizmet hem de eğitim boyutlarıyla
taşeronlaştırılması uygulamalarına,

HAYIR DİYORSANIZ VE ÜZERİMİZDEKİ KARA BULUTLARI DAĞITMAK İSTİYORSANIZ,,,

ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZÜ VE MÜCADELEMİZİ GÖSTERMEK İÇİN
“İYİ HEKİMLİK/NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ MÜCADELE KAMPANYASI”
ÇERÇEVESİNDE, 13 MART 2011 PAZAR GÜNÜ  ANKARA’YA MİTİNGE
GİDİYORUZ.
 (12
MART 2011 GECE SAAT 24.00’ DA HAREKET EDİLECEKTİR)

Adana-Osmaniye Tabip  Odası tarafından kiralanacak otobüs(ler) ile ücretsiz olarak mitinge gidiş organizasyonu yapılacaktır.Bu yüzden mitinge katılacakların isimlerini Adana Tabip Odası’nı (0 322 458 00 08-0 533 745 51 19) veya Dr.Nuh Demirpas’ı (0 532 244 61 24)  7 Mart 2011 tarihine kadar arayarak isim ve sayı bildirmeleri gerekmektedir.

YAPACAĞIMIZA VE BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ ÇÜNKÜ BİZ HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU GİDİŞE DUR DİYECEĞİZ. MESLEK ONURUMUZA, İYİ HEKİMLİK  DEĞERLERİNE, ÖZLÜK HAKLARIMIZA, HALKIN SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ.

ÇÜNKÜ BİZLER SAĞLIK ALANININ ÖZNELERİYİZ VE SAĞLIK HİZMETİNİ ÜRETENLERİZ.

             DR.RIZA METE
ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI
   YÖNETİM KURULU BAŞKANI

afis1

 

mucadeleeee