Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet SUNTUR (Başkan)
1968 Manavgat doğumlu. Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ni 1994 yılında bitirdi. 2012-2014 dönemi Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 dönemi Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, 2020-2022 dönemi Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Halen Adana Şehir Hastanesi çalışan sağlığı biriminde çalışmaktadır.
Dr. Cüneyt GENÇ (Genel Sekreter)
1969 Adana doğumlu. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1996 yılında bitirdi. 2020-2022 dönemi Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen Dağlıoğlu-2 ASM’de Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Figen DOĞAN GÜNEŞ (Muhasip Üye)
1969 Kayseri doğumlu. Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ni 1994 yılında bitirdi. 2020-2022 dönemi Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen Dağlıoğlu-2 ASM’de Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Feyzi KURT (Veznedar)
1970 Gerger doğumlu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1997 yılında bitirdi.
2004 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı.
Halen Seyhan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
Dr. Halit ÇABUK (Üye)
1971 Kozan doğumlu. Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi. Halen Türkan Gizer ASM’de Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Sedat YENİOCAK (Üye)
1978 Antakya doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 yılında bitirdi. 2009 yılında İstanbul Taksim Hastanesi’nde Ortopedi ihtisasını tamamladı. Halen Çukurova Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Hakan Şen (Üye)
1966 Antakya doğumlu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitirdi. Halen Orhan Taç ASM’de Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.

Cevapla