Yönetim Kurulu

Dr. Özden POLATÖZ (Başkan)

1967 Adana doğumlu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1992 yılında bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2004 yılında Psikiyatri ihtisasını tamamladı. Halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hakan ŞEN (Genel Sekreter)
1966 Antakya doğumlu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitirdi. Halen Orhan Taç ASM’de Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Gökhan ALICI (Muhasip Üye)
1984 Ovacık doğumlu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2010 yılında bitirdi. 2016 yılında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji ihtisasını tamamladı. Halen Adana Şehir Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Sedat YENİOCAK (Veznadar)
1978 Antakya doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2001 yılında bitirdi. 2009 yılında İstanbul Taksim Hastanesi’nde Ortopedi ihtisasını tamamladı. Halen Çukurova Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Ferat EROL (Üye)
1963 Karataş doğumlu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitirdi. 1995 yılında Adana’da Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamladı.  Halen Özel Ortadoğu Hastanesin’de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Hakan GÜNEŞ (Üye)
1966 Kahramanmaraş doğumlu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1997 yılında bitirdi.  Halen Adana Şehir Hastanesinde Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Ahmet Erhan ÖZEREN (Üye)
1970 Gaziantep doğumlu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi. Emekli

Cevapla