YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERİN DAĞITILMASINA AİT YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

Değerli Meslektaşlarım,

Yükseköğretim Kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve
kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik 18 Şubat 2011 tarihinde 27850 Sayılı Resmi Gazete’ de  (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110218-4.htm) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri