Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz

Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz

İşgal altındaki İstanbul’da, 14 Mart 1919 günü Haydarpaşa’da toplanan tıp öğrencilerinin gerçekleştirdiği protesto, 14 Mart’a ilişkin ilk etkinlik olarak tıp tarihi kayıtlarında yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bu yıl 14 Mart’ın 100. yılı dolayısıyla “1919’dan 2019’a 14 Mart” temasıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Etkinlik programı, 1 Şubat 2018 günü TTB’de gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Çetin Atasoy, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Ayfer Horasan katıldılar. Açıklamayı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Etkinlikler kapsamında, 17 Mart Pazar günü İstanbul’da “Büyük Hekim Yürüyüşü” yapılacak.

Basın açıklaması ve etkinlik programı şöyle:

01.02.2019

BASIN AÇIKLAMASI

YÜZ YILDIR ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE

SAHİP ÇIKIYORUZ

14 Mart 1919’da İstanbul işgal altındadır. O gün tıp öğrencileri Haydarpaşa’da toplanıp işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin protestosuna dönemin hekimleri de katılır. Böylece 14 MART 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk TIP BAYRAMI olur.”

Özgürlük ve bağımsızlık hekimlik mesleğinin karakterini oluşturur. Çünkü hekimler, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür ve bağımsız bir ülkede gerçekleşebileceğini en iyi bilen meslek grubudur. Hekimlerin bilimsel öğretileri bu doğrultudadır. Bu nedenle işgale ilk karşı çıkanlar arasında yer almalarına ve mücadele ateşini yakmalarına şaşırmamak gerekir.

Cumhuriyet tarihi boyunca özgürlük ve bağımsızlık yanlısı düşüncelerinden geri adım atmayan hekimler, aynı zamanda demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın önemli temsilcileri oldular. 14 Mart Tıp haftalarını tıpkı 1919’daki tıbbiyelilerin halkına duyduğu sorumluluk duygusuyla kutlayıp, halkın taleplerini hekimlerin talepleriyle birleştirmeye çalıştılar. Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart açıklamaları ve etkinlikleri bu görev ve sorumluluğun örnekleriyle doludur.

Dönemin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Dr. Erdal ATABEK, 14 Mart 1980 günü yapılan Sağlık Kurultayı’ndaki konuşmasında bu sorumluluk bilincimizi şöyle aktarıyor:

Sorunların neden ağırlaştığını, çözüm yollarının neden karanlıklara itildiğini bilmek zorundayız. Bezginliğe, umutsuzluğa, yılgınlığa karşı çıkmak zorundayız.

Biz hekimler, yaşam biliminin temsilcileriyiz.  Biz hekimler, insan sağlığının temsilcileriyiz.

Biz hekimler, insanın yaşaması için, insanın sağlıklı olması için eğitim gördük, onlar için yaşıyoruz.

Biz hekimler, insan için, insanın insan gibi yaşaması için, insanın özgür yaşaması için, insanın zincirlerinden kurtulması için Mücadele etmek zorundayız.

Biz hekimler, gözlerimizi topluma çevirmek zorundayız. Mücadele alanımız; yalnız mikroskobun merceklerinden gördüğümüz mikroplar değildir, yalnız hasta yatağında yatan insanların hastalıkları değildir.”

Tıp tarihimiz, hastalıkların ve toplumsal sorunları da içerecek biçimde hastalıkları yaratan bütün etkenlerin üzerine cesaretle yürüyen hekim büyüklerimizin öyküleriyle doludur. İnsanın insanca ve sömürüsüz bir dünyada yaşaması için mücadele eden, yaşamlarını bu uğurda yitiren tıbbiyeliler, tarihimizin gurur verici örnekleridir.

14 Mart’ın 100. yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak karanlığa karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti 14 Mart 1919 bilinciyle savunuyoruz.

Tabip odalarını ve hekimleri 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17 Mart Pazar günü 1919 Tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul’da yapılacak “1919’dan 2019’a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne” katılmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

TTB Merkez Konseyi 1919- 2019 14 Mart Etkinlik Programı:

  1. Tabip Odalarının “1919’dan 2019’a 14 Mart” kapsamında düzenleyeceği toplantı, panel, forum vb. etkinlikler
  2. 17 Mart Pazar günü 1919’dan 2019’a 14 Mart “Büyük Hekim Yürüyüşüne” bütün tabip odalarının ve hekimlerin davet edilmesi
  3. Her Tabip Odasında “1919’dan 2019’a 14 Mart” temalı yüz yıllık sürecin fotoğraflarla aktarıldığı“Fotoğraf Sergileri”
  4. “14 Mart’ın 100.Yılı” Logolu kokart, anahtarlık vb. materyallerin sağlık kurumlarında hekimler ve sağlık çalışanları ile yaygınlaştırılması