ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME..‏

Değerli Meslektaşlarım,

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı’nda” yapılan değişiklikler daha önce sizlerle paylaşılmıştı.

28 Temmuz 2011 tarihine kadar Birliğimize gelen yanıtlar içinde asgari koşulların dışında hekimler lehine iyileştirilmiş ilave koşulları taşıyan bir poliçe teklifi bulunmamaktadır. Bu nedenle de diğerlerine oranla hekimler lehine koşullar içeren bir poliçeyi önermek olanaklı olmamıştır.
Ancak gerek TTB’ye, gerek Tabip Odalarına, asgari koşulları içeren poliçelerin primlerinde ekonomik iyileştirme içeren öneriler yapılmaktadır. Türk Tabipleri Birliği tarafından, bu konudaki lehte tekliflerin Tabip Odaları tarafından değerlendirilerek üyelere bilgi verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Ancak sigorta poliçelerinin genelde hemen hemen aynı özellikte oldukları da şifaen öğrenilmiştir. 

Sigorta poliçesini yaptıracak meslektaşlarımızın kendi uygun gördükleri (özellikle ekonomik açıdan) sigorta şirketine yaptırmalarının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Kimi sigorta şirketleri tarafından prim ödemesinin taksitlendirilmesi ve bazı ek avantajların sağlanmasına yönelik öneriler Adana-Osmaniye Tabip Odamıza da iletildi. Ancak sigorta şirketlerinin birbirlerini şikayet etmeleri ve Tabip Odamızı kurumsal olarak ve hukuksal açıdan zor durumda bırakabileceği endişesiyle böyle bir uygulama yapmayı uygun görmedik.

Konu ile ilgili meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosunun göndermiş olduğu yazı aşağıda sunulmuştur.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

     Dr.Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
    Genel Sekreteri

 

SİGORTA POLİÇELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

19 Temmuz 2011 tarihinde TTB web sayfasında “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı’nda” yapılan değişiklikler üyelerimiz ve odalarımız ile paylaşılmıştır. Aynı tarihte yapılan değişikler uyarınca yeni oluşturulacak poliçelerde üyelerimiz lehine iyileştirilmiş poliçe tekliflerinin Sigorta Şirketlerinden isteneceği, gelen yanıtlardan sonra durum hakkında 30 Temmuz 2011 tarihinden önce ikinci bir bilgilendirme yapacağımızı duyurmuştuk. (İlgili açıklama için)

TTB tarafından bu alanda poliçe düzenlemeye yetkili bulunan bütün sigorta şirketlerinden yazılı olarak zorunlu asgari koşulların yanında iyileştirilmiş koşulları içeren poliçe teklifleri istenmiştir.(Sigorta şirketlerine gönderilen yazı için)(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/zmss-2734.html)

28 Temmuz 2011 tarihine kadar Birliğimize gelen yanıtlar içinde asgari koşulların dışında hekimler lehine iyileştirilmiş ilave koşulları taşıyan bir poliçe teklifi bulunmamaktadır. Bu nedenle de diğerlerine oranla hekimler lehine koşullar içeren bir poliçeyi önermek olanaklı olmamıştır.

Ancak gerek TTB’ye, gerek Tabip Odalarına, asgari koşulları içeren poliçelerin primlerinde ekonomik iyileştirme içeren öneriler yapılmaktadır. Türk Tabipleri Birliği tarafından, bu konudaki lehe tekliflerin Tabip Odaları tarafından değerlendirilerek üyelere bilgi verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Hekimlerimize bağlı bulundukları Tabip Odaları ile iletişime geçerek, satın alacakları poliçeler konusunda bilgi edinmelerini önermekteyiz.

Saygılarımızla.