ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI BROŞÜRÜ…

Değerli Meslektaşlarım,
 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı’nda, 19.07.2011 tarih ve 27999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin 30.07.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
 
Bu çerçevede; üyelerimizin bilgilendirilmesi ve sorularına yanıt olması bakımından, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’na ilişkin kısa tarihçenin, genel hukuki değerlendirmenin ve sık sorulan sorulara yanıtların yer aldığı bir broşür İSTANBUL TABİP ODASI tarafından hazırlanmış olup, faydalı olabileceğini düşündüğümüz yazı ekte bilginize sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
   Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
    Genel Sekreteri  
 

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Broşürü
EKLENME TARİHİ: 29 Temmuz 2011
Bilindiği gibi, “Tam Gün Kanunu” olarak adlandırılan 30.01.2010 tarih ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a madde eklenmiş ve zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası düzenlenmiştir.
Kanun değişikliğinin ardından da, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir.  
Son olarak da Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatı’nda, 19.07.2011 tarih ve 27999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin 30.07.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
Bu çerçevede; üyelerimizin bilgilendirilmesi ve sorularına yanıt olması bakımından, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’na ilişkin kısa tarihçenin, genel hukuki değerlendirmenin ve sık sorulan sorulara yanıtların yer aldığı bir broşür hazırlanmış olup, ekte bilginize sunulmaktadır.
 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
Broşür İçin Tıklayınız  (http://www.istabip.org.tr/index.php/haberler/2144-zorunlu-mesleki-sorumluluk-sigortas-brouerue.html)