Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Yenilenmemesi Sorunu Güncel Durum

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Yenilenmemesi Sorunu Güncel Durum

Meslek odasına yapılan çok sayıda başvuru ile hekimlerin; zorunlu mesleki sorumluluk sigortasını (ZMSS) yenilemek için iletişime geçtikleri sigorta şirketleri tarafından zorlukla karşılaştığı, “sistemin kapalı olduğu” vb. bazı gerekçeler ileri sürülerek özellikle 3. ve 4. risk grubunda olan hekimlerin sigortalanmak istenmediği ya da ferdi sigorta poliçesini de satın almaları halinde, zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının yenilenebileceği gibi ek şartların ileri sürüldüğü öğrenilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından; sigorta şirketlerinin zorunlu sigortayı yapmaktan kaçınmalarının kabul edilebilir olmadığı, bunun hem 1219 sayılı Yasa hem de Sigortacılık Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne yazılar yazılmış ve sorunun giderilmesi ve kalıcı çözümlerin istenmiştir.

9 Ağustos akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapılan toplantıda da, bu sorun etraflıca tartışılmıştır. Toplantı notları ekte yer almaktadır.

Toplantıda, TTB’nin girişimlerinin yanı sıra, hekimlerin poliçe aktettiği sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerine ve muhatap olduğu acentelara, yazılı olarak başvurmasının gerekli olduğunu ifade ettik.Zira sigortasız kalınan günler nedeniyle hekime (sigortasız olduğu gerekçesiyle) olası bir idari para cezası veya hasta tarafından dava yöneltilmesi halinde karşılaşılacak hukuki sorunların muhatabının söz konusu sigorta şirketi olacağını ifade etmeyi, daha da önemlisi hekimin bu konuda başvuru ve talepte bulunduğunun ispatlanabilmesini son derece önemli buluyoruz.    

Bu nedenle ekte yer alan dilekçe örneklerini kullanarak, mümkünse hem sigorta genel merkezi, hem ilgili acentaya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek, bu mümkün olmazsa yine iki yere, çıktısını alıp imzaladığınız dilekçenizi ve ekinde nüfus cüzdan suretini e-posta ile göndererek iletmenizi öneriyoruz.

ZMSS yenileme süresi geçen hekimler için dilekçe örneği
ZMSS yenileme süresi yaklaşan hekimler için dilekçe örneği
ZMSS poliçesi akteden şirket adres ve e postaları