1 MAYIS MİTİNGİ

1 MAYIS

EMEKÇİLERİN BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

KUTLU OLSUN!

 

ŞİMDİ GÜCÜMÜZÜ 1 MAYIS ALANLARINA TAŞIMANIN ZAMANIDIR!

Dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, yüreği emekten yana atan tüm ezilenler birlik, mücadele ve dayanışma günümüz olan 1 Mayıs’ı karşılıyor.

Egemenlerin işsizlik, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler üzerine kurduğu sömürü düzenine boyun eğilmeyeceği, mücadele ve dayanışma ruhu üzerine kurulu tarihinden gelen güçleriyle işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin, tüm emekçi sınıfların sesleriyle haykırılıyor. 

Bugün tüm dünya emekçileri tek ses olup, haksızlığa, sömürüye, baskıya, emperyalizme ve faşizme bir kez daha meydan okuyor…


1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE

VE İŞVERENLERE SESLENİYORUZ.

v İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.

v Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirilmelerin durdurulmasını istiyoruz.

v Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.

v Sözleşmeli ve 4/C’li çalışanların kadroya alınmasını istiyoruz.

v 657’de yapılmak istenen değişiklikle iş güvencemizin ortadan kaldırılmasına hayır diyoruz.

v İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını istiyoruz.

v Toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

v Sendikalara, Emek ve Demokrasi güçlerine karşı saldırılara, gözaltılara ve tutuklamalara hayır diyoruz.

v Kürt sorunun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü, düşünce özgürlüğünün hakim kılınmasını istiyoruz.

v Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.

v Doğal yaşamın korunmasını, ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.

 

Özgür ve Demokratik Bir Ülkede, Eşit ve Kardeşçe yaşayacağımız, geleceği bugünden kuralım, barış mücadelemizi yükseltelim!

 

Şimdi eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için,

Bize reva görülen açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe, savaşa ve sömürüye karşı, geleceğimize sahip çıkmaya;


GÜN, BİRLİKTE MÜCADELE GÜNÜDÜR!

YAŞASIN BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ!

YAŞASIN 1 MAYIS !


1 MAYIS’TA ALANLARDA OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

ŞİDDETSİZ, SALDIRIYA UĞRAMADAN, ÖLDÜRÜLMEDEN, HEDEF GÖSTERİLMEDEN, İYİ-ONURLU HEKİMLİK YAPABİLECEĞİMİZ VE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNABİLECEĞİMİZ  GÜNLERİN ÖZLEMİYLE HEPİNİZİ 1 MAYISTA ADANA TABİP ODASI PANKARTI ALTINDA ALANLARA DAVET EDİYORUZ.

Tarih: 1 Mayıs 2013-Çarşamba
Saat:13.00
Yer: Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Önü

Not: Saat 12:30’da Alanda Toplanmaya Başlanılacaktır.
Mitinge Konuk Sanatçı Ali Asker katılacaktır.