6.ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 21-23 NİSAN 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MİTHAT ÖZSAN AMFİSİNDE YAPILACAKTIR

21-23 Nisan 2011 tarihlerinde Ç.Ü. Mithat ÖZSAN Amfisinde yapılacak VI.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Programı
 aşağıda sunulmuştur. Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonundan üyelerimiz de  yürütme kurulunda bulunmakta olup kongreye katkı sunacaklardır.
 
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI-
 
VI. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRE PROGRAMI
 
 
21 Nisan 2011 (A SALONU)
08.00 – 09.30
Kayıt
 
09.30 – 10.00
Açılış Konuşmaları
– Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı
– Ali Ekber ÇAKAR – Makina Mühendisleri Odası Başkanı
– Prof. Dr. Alper AKINOĞLU – Çukurova Üniversitesi Rektörü
– İlhan ATIŞ – Adana Valisi
 
10.15 – 10.30
Çay / Kahve Arası
 
10.30 – 12.30
Açılış Paneli
 
Oturum Başkanı:Tahsin AKBABA-Makina Mühendisleri Odası Saymanı 
İSG‘ de Günümüz Gelişmelerine Çok Yönlü Bakış
Ali Ekber ÇAKAR – MMO
Celal EMİROĞLU – TTB
Süleyman TÜREMİŞ – ÇSGB
Av.Z.Ulaş YILDIZ – TİSK
Özcan KARABULUT – TÜRKİŞ
Kemal ASLAN – DİSK
 
12.30 – 13.30
Yemek
 
13.30 – 16.15
Özel Oturum
 
Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı
İSG‘ de Hukuki ve Cezai Sorumluluklar (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Alt-Üst İşveren vb., İSG` de Bilirkişilik ve Doğru Kaza Değerlendirmesi)
Lütfi İNCİROĞLU – ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Mustafa ÇİNKILIÇ – Adana Tabip Odası
M.Elvan TUNCA – Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fak.
Fırat Ş.EKER – İvme Danışmanlık
Serkan KÜÇÜK – Arme Danışmanlık
Sabahattin ÖZTAŞ- Sega İş Güvenliği
 
16.15 – 16.30
Çay / Kahve Arası
 
16.30 – 17.30
Konferans
 
 
Oturum Başkanı:Ahmet Turan DÖRTDEMİR–Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
Sağlıkta Dönüşüm` ün İş Sağlığı ve Güvenliğine Getirdikleri
Prof.Dr. Kayıhan PALA – Uludağ Üniv.Tıp Fak.Halk Sağ.ABD
 
18.30 – 20.30
Açılış Kokteyli: Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri
 
 
                                                           21 Nisan 2011 (B SALONU)
13.30 – 14.30
Sözlü Bildiriler
 
Oturum Başkanı: Bedri TEKİN – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
1. Sınırlandırılmış Alanlarda Çalışma İçin Hataya İzin Vermeyen Bir Yöntem– Merve ERCAN – Kocaeli Üniv.
2. Boru Hatları Bakım ve Onarımında İş Güvenliği
Ahmet Cengizhan BAYIROĞLU – İSDEMİR A.Ş.
3.Yapı İşlerinde Hazır Betonun İnşaat Sahalarına Nakli, Pompalanması ve Yerleştirilmesi İşlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İrdelenmesi–Beste ARDIÇ – Etkin İş Güvenliği
 
14.30 – 14.45
Çay / Kahve Arası
 
14.45 – 16.30
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: Mustafa YAZICI – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
1. Bir Otomotiv Firmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Oluşturma Çalışmaları-Ulviye ÇALIŞKAN POLAT–Temsa Otom.A.Ş.
2.İstanbul`da Beton Blok Üreten Fabrikada Çalışanlarda Solunum Fonksiyonlarının Durumu-Doç.Dr.Halim İŞSEVER-İstanbul Ünv.Tıp Fak.
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi – Güven T.TEMREN – Adana Çimento Sanayi A.Ş.
4. Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları – Doç. Dr. Meral SAYGUN – Kırıkkale Üniv. Tıp Fakültesi
 
18.30 – 20.30
Açılış Kokteyli: Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri
 
 
 
22 Nisan 2011 (A SALONU)
 
09.15 – 10.15
Konferans:
Oturum Başkanı: Mahmut TEBERİK- Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
İşyerlerinde Ergonomik Riskler ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi – Prof. Dr. Emel ÖZCAN-İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi
10.15 – 10.30
Çay / Kahve Arası
10.30 – 12.30
Özel Oturum
O. Başkanı: Prof. Dr. Nazmi BİLİR-Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanılan Sorunlar
Doç. Dr. Naci YILDIZ-Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
Haydar KAÇMAZ- ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı
Dr. Aykut ÇELİK-Kocaeli Tabip Odası
Bedri TEKİN – MMO
Doç. Dr. Ayşe BEŞER-İŞHEM-DER
Kamber SAYGILI- LİMTER-İŞ Sendikası
12.30 – 13.30
Yemek
13.30 – 14.30
Özel Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhsin AKBABA – Çukurova Üniv.Tıp Fak.Halk Sağ.ABD
Üniversitelerde İSG Eğitimleri
Tıp Fakültelerinde İSG-Doç. Dr. Ferdi TANIR-Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Mühendislik Fakültelerinde ve Meslek Yüksek Okullarında İSG– Doç. Dr. Suphi URAL-ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi
14.30 – 14.45
Çay / Kahve Arası
14.45 – 16.30
Özel Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferdi TANIR – ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
Tersanelerde İş Kazaları Önlenebilir Mi?
Doç. Dr. Ferruh AYOĞLU-Z. Karaelmas Üniv.Tıp Fakültesi
Dr. Zühtü ŞAHİN – Ereğli Gemi Tersaneleri
Nevzat GÜZEL – Ereğli Gemi Tersaneleri
 
22 Nisan 2011 (B SALONU)
09.15 – 10.15
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: Cumhur PEKDEMİR – MMO Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı
1. FNSS Ofis Çalışanlarında Uygulanan Egzersiz ve Bilgilendirme Programının Kas İskelet Sistemi Yakınmalarına Etkisi
Selçuk ATALAY – FNSS Savunma sistemleri A.Ş.
2. Küreselleşme Sürecinde İşçi Sağlığı, Güvenliği ve Beslenme
Prof. Dr. Yasemin BEYHAN – Haliç Üniv.
3. 2009 Yılı SGK İstatistiklerinde, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İş Kollarına Göre Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hilmi SABUNCU – Yeni Yüzyıl Ünv. Tıp Fakültesi
 
10.15 – 10.30
Çay / Kahve Arası
 
10.30 – 12.00
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: Kadir GÜRKAN – MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı
1. İşyerlerinde Meydana Gelen Kazaların Maliyeti?
Bilgin CANDEMİR – Yıldız Teknik Üniv. M.Y.O.
2. Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Metodunun Bir İşyeri Uygulaması – Murat Can OCAKTAN – Türk Traktör A.Ş.
3. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Kazaları ve Bu Konuda Alınması Gereken Önlemler – Yrd.Doç.Dr.Nurten ÇEKAL – Pamukkale Üniv. Denizli MYO 
4. Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği – M.Esat ÇAĞLAYAN – Makina Mühendisi 
 
12.00 – 13.30
Yemek
 
13.30 – 14.30
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: Yunus AKSOY – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
1. Kaynak Personelinin Sağlığı ve İş Güvenliği
Bekir ÇEVİK – Düzce Üniv. Gümüşova M.Y.O.
2. Yangın İle Mücadele Konusundaki Son Yönetmeliğin Getirdikleri ve Uygulamalar-H. İhsan PEPEDİL – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
3. Hastane Yangın Güvenliği
Cemal KOZACI-İstanbul Üniv. Teknik Bilimler M.Y.O.
 
14.30 – 14.45
Çay / Kahve Arası
 
14.45 – 16.30
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: M. Simavi BAKIR – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
1. Sakarlık! Gerçek mi? Mit mi?
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK – Mersin Üniv. 
2. Örgütlerde İnsan İlişkileri, İletişim ve İş Güvenliği
Mahmut TEBERİK – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
3. MMO Faaliyetlerinde İSG‘ nin Yeri – Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
23 Nisan 2011 (A SALONU)
 
09.00 – 11.00
Özel Oturum
Oturum Başkanı: Uğur YILMAZ – İSDEMİR A.Ş.
OSGB/İSGB` lerin Durumu
Sabahattin ÖZTAŞ – Sega İş Güvenliği
Hüseyin Can DOĞAN – Maden Mühendisi
Bülent ASLANHAN-TTB
Altan ÇETİNKAL-MESS
 
11.00 – 11.15
Çay / Kahve Arası
 
11.15 – 12.45
Konferans:
 
Oturum Başkanı: Selçuk GÖNDERMEZ – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
Dünya Çelik Birliği ve İş Sağlığı Güvenliği Yaklaşımları
M.Uğur YILMAZ – İSDEMİR A.Ş.
Çalışma Ortamının Tehlike ve Risklerinin Değerlendirmesinde Yapılan Hatalar ve Kullanılması Gereken Yöntemler
Prof.Dr.Hilmi SABUNCU – Yeni Yüzyıl Üniv
 
12.45 – 13.30
Yemek
 
13.30 – 16.00
Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
23 Nisan 2011 (B SALONU)
09.00 – 10.00
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: Yıldız ÜNER – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
1. Robotik Üretim Hücrelerinde Meydana Gelen İş Kazaları ve Karşı Önlem Önerileri-Yusuf TOPALOĞLU-TOFAŞ A.Ş.
2. Döküm Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri: Örnek Vak`a Çalışmaları – Dr.Rüştü UÇAN – Okan Üniv.M.Y.O.
3. Hidrolik Sistemlerde Oluşan İş Kazaları ve Hidrolik Eğitimi – Gökhan ÖZDEMİR – İSDEMİR A.Ş.
10.00 – 10.15
Çay / Kahve Arası
10.15 – 12.15
Sözlü Bildiriler:
 
Oturum Başkanı: İmdat ÇETİNER – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi
1. Yapı İşlerinde İSG – Yapı İskeleleri
Alper YILDIRIM – İSDEMİR A.Ş.
2. Basınçlı Kaplarda Güvenlik ve İSDEMİR Uygulamaları O.Burak SAYGAN – İSDEMİR A.Ş.
3. Sülfürik Asitten Korunma Önlemleri ve İSDEMİR Uygulamaları – Kemal BOLAT – İSDEMİR A.Ş.
4. Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Emre SEVİNDİK – İSDEMİR A.Ş.
12.15 – 13.30
Yemek
13.30 – 16.00
Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı