Adana Tabip Odası Ara Genel Kurulu Yapıldı

Adana Tabip Odası Ara Genel Kurulu Yapıldı

Adana Tabip Odası seçimsiz 2018-2019 Ara Genel Kurulu yapıldı.

Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mürşit Enis Akyüz’ün hoşgeldiniz konuşması ardından Divan Başkanlığına Uzm. Dr. Nuh Demirpas, üyeliklere de Dr. Alev Aksungur ile Dr. Örsan Deniz Urgun seçildiler.

ADIYAMAN, “ŞİDDET ARTTIKÇA HEKİMLERDE KENETLENME GÖRÜYORUZ”

Divan Başkanı Uzm. Dr. Nuh Demirpas’ın şehit olan öldürülen hekimler için saygı duruşunda bulundurduğu Ara Genel Kurulda konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof Dr. Sinan Adıyaman, “Hakikaten çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Karşımızda çok faşist bir yönetim olduğundan eylemlerimizi tırmandırmak zorunda kalıyoruz. Sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı’ndan randevu istiyoruz. Böyle bir bakanlık yok ki, randevu vermiyorlar. Bizde yetkili kimse onunla görüşmek istiyoruz. Şiddet bizi en çok yaralayan konu, hekimler şiddete karşı kenetlenmiş durumda. Şunu da tekrar hatırlatmak isteriz TTB hekimlerin yaklaşık yüzde 80 temsil etmektedir. Şiddete karşı mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.

PROF. DR. HİLAL, “SAĞLIKLI İNSAN, SAĞLIKLI TOPLUM, BARIŞÇIL DÜNYA ÇABAMIZ SÜRECEK”

Hekimlere şiddetin önlenebilmesi ve hekimlerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Sağlığın ticarileşmesi ve hekimliğin piyasalaştırılmasının önüne geçmek için örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçlü bir Tabip Odası, güçlü bir TTB olma çabasındayız. Ülkenin bulunduğu atmosfer, yoğun iş gücü, zaman sıkıntısı yaşandığını biliyoruz ama hekim arkadaşlarımızın da sorumluluk hissederek oda etkinliklerine katılmaları, komisyonlarda görev almaları gerekmektedir. Oda ile yakın temasta olunması, hem mesleğimiz geleceği açısından hem de sorunların çözülmesinde fikir birliği oluşturacaktır. Bizler iyi hekimlik yapmanın bir gereği olarak ilimiz ve ülkemiz sorunlarına da duyarlıyız. Bu çerçevede sağlıklı insan, sağlıklı toplum, barışçıl bir ülke ve dünya devam edeceğiz.“ dedi.

TTB MK Başkanı Prof Dr. Sinan Adıyaman ve ATO Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal’ın konuşmalarının ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Mürşit Enis Akyüz, Yönetim Kurulunun Yıllık Çalışma Raporunu okudu. Mali Raporun sunumu ise Sayman Üye Doç. Dr. Ali İhsan Ökten tarafından gerçekleştirildi. Dr. Levent Cemal Güngör’ün Denetleme Raporu okunarak ibra edildi. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun 1 yıllık çalışmaları üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra üyeler söz alarak önlerindeki bir yıllık dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler. Oluşan bütçe taslağı oy birliği ile karara bağlandı.