AİLE HEKİMLİĞİ 2. AŞAMA UYUM EĞİTİMLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Merhaba Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi 19.12. 2012 tarihinde Adana-Osmaniye Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu olarak Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimlerini enine boyuna tartışmak ve sonuç bildirgesi hazırlamak üzere TAHUD, Pratisyen Hekimlik Derneği ve Adana Aile Hekimleri Derneğinin de davet edildiği bir FORUM düzenlemiştik. Forumdan çıkan sonucu toplantı sonunda katılımcılara okuyup raporu bilahare yayınlayacağımızı söylemiştik. Bu gecikme için özür diliyor ve sonuç raporunu sizlerle paylaşıyoruz.

 

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
AİLE HEKİMLİĞİ 2. AŞAMA UYUM EĞİTİMLERİ
DEĞERLENDİRME RAPORU

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından 27 Kasım 2012 tarihinde yayınlanan bir genelgede, Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimlerinin 1 Aralık 2012 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından başlatılacağı, 12 ay süreyle, sürekli mesleki eğitim çerçevesinde, zorunlu, uzaktan eğitim şeklinde yürütüleceği bildirilmiştir.

İçeriği ve şekli hiç tartışılmadan, biz hekimlerin ve meslek örgütlerimizin görüşü alınmadan hazırlanan 12 ay boyunca devam edecek zorunlu eğitim şeklinde düzenlenen, sonuçta bir sertifikasyon programı olarak dayatılan bu eğitimlerin neye hizmet ettiği anlaşılabilmiş değildir.

Bu Eğitimler için, Tıp Eğitimi ve uzaktan eğitim konusunda yılların tecrübesine sahip üniversiteler dururken adı bile duyulmamış, nerede olduğu bilinmeyen, çiçeği burnunda bir üniversitenin seçilmiş olması oldukça gariptir. Aile hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimi’ni hazırlamış olan akademik kurumun hangi kriterlere göre seçildiği açıklanmalıdır.

Hazırlanan videolar ve ders notları yetişkin eğitiminin özelliklerini taşımamaktadır. Bu eğitimler birinci basamak saha eğitimine uygun değildir. Birinci basamak eğitimlerini, sahanın kendi içerisinde yetişen eğitmenlerin vermesi esas olmalıdır. Ayrıca içeriğe ilişkin kimi faktörler verilen eğitimin niteliğini tartışmalı hale getirmektedir. Eğitimin niteliği açısından, sahanın ihtiyacına uygun şekilde, teorik ve pratik bölümlerden oluşması tercih edilmelidir. Tıp eğitiminin usta çırak ilişkisi ile yapılması esastır sadece uzaktan teorik (Sanal) eğitim ile yapılması yeterli değildir ve kabul edilemez. Eğitimin içeriği, sahada çalışan hekim örgütlerinin katkı ve görüşleriyle hazırlanmalıdır.

2. Aşama Aile Hekimliği Uyum Eğitiminde de başarı kriteri 1. Aşama Uyum Eğitiminde olduğu gibi sadece katılım olmalıdır. 

Ya da bir bitirme sınavı olacaksa, bu eğitimleri tamamlayan hekimlerin uzmanlık eğitiminin teorik kısmını tamamladığı kabul edilmelidir.

Genelge ile Hizmet içi uyum eğitimine katılım ve devamlılık zorunlu kılınmıştır. Başarı kriteri yıl sonunda yapılacak bir bitirme  sınavı ve bir de bütünleme sınavı hakkı verilerek 100 üzerinden 70 puan olarak belirlenmiştir. Bu bitirme sınavının ve başarı  kriterinin gerekçesi anlaşılamamıştır ve kabul edilemez. Sınav sonucunda başarının “ödeme” olarak değerlendirileceği belirtilirken Aile Hekimliği sisteminden ayrılacak hekimlerin 12 aylık emeklerinin heba edileceği göz ardı edilmiştir.

Aile hekimliği dışında çalışan 1. Aşama eğitimi almış hekimlerin Aile hekimliğine geçiş sürecinde 2. Aşama eğitimlerinde belirsizlikler mevcuttur. 1. Aşama Uyum Eğitimini alan tüm hekimlerin bu eğitimi alma hakkının olması gerekir.

Hizmet içi uyum eğitimi olarak değerlendirilen 2. Aşama Uyum Eğitimlerinde Ders başına harcanacak olan asgari bir saatlik zamanın mesai saatleri içinde yapılacağı açıkça belirtilmelidir. 200 konu olacağı belirtilen eğitimlerde oldukça fazla zaman harcanacağı göz ardı edilmemelidir.

İnternet üzerinden sanal ortamda yapılan 2. Aşama Uyum eğitimleri için ağ sunucularının yetersizliği oldukça aşikârdır. Siteye girişte ve videoları indirmede sorunlar yaşanmaktadır. Ağ alt yapısı tüm aile hekimlerinin aynı anda ağdan hizmet alabileceği şekilde güçlendirilmelidir. Hazırlanan sitede İngilizce komutlar mevcuttur. Videolar, ders notlarının okunmasından ibarettir ve görsellere hiç yer verilmemiştir.

Ders notlarının yazım dili çok kötü, özensiz, alalacelede hazırlanmış, anlamayı zorlaştırıcı tarzdadır. Adeta kötü bir tercümeyi düşündürmektedir. Videolarda ve ders notlarında düşük cümleler mevcuttur. Video seslendirmelerinde telaffuz hataları vardır. Aynı cümleler birkaç defa tekrar edilerek hem konularda karmaşıklığa neden olmakta hem de zaman kaybı yaratmaktadır. Ders programının bütünü belirsizdir.

Ön test ve son testlerin cevap anahtarı bulunmamaktadır, son testlerdeki sorular arasında cevabı ders notlarında bulunmayan bilgiler mevcuttur. Bitirme ve bütünleme sınavının tarihleri belirsizdir. Oyunu oynayıp başlatıp sonra kuralları koymak adil değildir.

Sonuç olarak, zaten yukarıda saydığımız aksaklıklarıda görülen bu eğitimler yanlış olarak planlanmıştır. Eğitimler biran önce durdurularak bu konuda sahada çalışan, deneyimli ekiplerce verilmesi gerekmektedir.

Adana-Osmaniye Tabip Odası
Aile Hekimliği Komisyonu