BASIN AÇIKLAMASI: EK ÖDEMELER ACİLEN ÖDENMELİDİR

BASIN AÇIKLAMASI: EK ÖDEMELER ACİLEN ÖDENMELİDİR

Sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlükhakları her geçen gün giderek azaldığını söyleyen Adana Tabip Odası BaşkanıUzm. Dr. Selahattin Menteş, “Ek ödemeler acilen ödenmelidir” dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE CANLA BAŞLA MÜCADELEETTİK, ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önündebir araya gelen Adana Tabip Odası, SES, Genel Sağlık-İş Sendikası yönetici veüyeleri adına basın açıklaması yapan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. SelahattinMenteş, “Sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları her geçen gün giderekazalmaktadır. Pandemi süresince hekimler ve tüm sağlık çalışanları fiziksel,psikolojik ve mesleki olarak en zor süreci yaşamıştır. Bu süreçte 130’laravaran hekim ve toplamda 330’lara varan sağlıkçımız maalesef hayatınıkaybetmiştir. Bizler bu süreçte hiçbir görevden kaçınmayarak canla başlamücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz.”

VAADLER YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR“Bizler mesleğimiz gereği görevlerimiziseferberlik mantığı ile yapmaya çalışırken bize vaadedilen tavandan ek ödemelermaalesef yerine getirilmemiş, uygun bir şekilde dağıtım da yapılmamıştır.Sağlık çalışanları arasında adaletsizlikler oluşmuş ve binlerce sağlık çalışanıda bu ek ödemelerden yararlandırılmamıştır. Ek ödeme yönetmeliği çok açıkolmasına karşın tavandan ek ödeme bir yana hala Kasım 2020 ek ödemesiödenmemiştir. Ek ödemeler birilerinin iki dudağı arasına bırakılmış, ne zamanve ne kadar ödeneceği belli olmaz bir duruma getirilmiştir. Salgının başındanbu yana Sağlık Bakanlığı tarafından medyaya ve halka söylenen sağlıkçalışanlarına her türlü ödeme fazlasıyla yapıldı söylemi gerçeğiyansıtmamaktadır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu sıfırperformans ya da cüzzi bir ek ödeme ile hastanelerde, acil servislerde, yoğunbakımlarda, 112 lerde, aile sağlığı merkezlerinde canla başla çalışmaya devametmektedirler. Yoğun emek ve özveri gerektiren bu dönemde bir de kamuoyunayansıtılan her şeyi fazlasıyla veriyoruz iması bizleri yıpratmaya devametmektedir.”

MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARIMIZINDÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ “Hekimler ve sağlık çalışanlarıyoksulluk sınırının altında ücretler almaya devam etmektedir. Maaşlarımızın bukadar aşağılarda olmasını bir ölçüde alacağımız ek ödemeler ile kapatmayaçalışırken bu ödemelerin de yapılmaması ekonomik olarak bizleri zor durumdabırakmaktadır. Sağlıkçılar kredi kartları ile yaşamını sürdürmeyeçalışmaktadırlar. Bizler yöneticilerin insafına bırakılan döner sermaye ödemeleri değil,sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı olan ve emekliliğe yansıyan, insancayaşayacağımız  ücret düzenlemesiistiyoruz. Hekimler için ek göstergenin 7200’e ve tüm sağlık çalışanları içinen az 3600’e çıkarılmasını istiyoruz. Mevcut uygulama haliyle salgın ilemücadelede çalışanların ücretleri için ve geçmişteki oluşan eksikliklerintelafisi için yeniden planlama yapılarak ek bütçe oluşturulmasını istiyoruz.Tüm sağlık çalışanlarının canları pahasına sürdürdükleri emeklerinin karşılığıolan ek ödemenin acilen ödenmesini, maaş ve özlük haklarımızın düzeltilmesiniistiyoruz.” diye konuştu.

TTB 2. BAŞKANI DOÇ. DR. ÖKTEN, “SAĞLIKÇALIŞANLARININ NEFES ALMASINI SAĞLAYINIZ”

Burada Sağlık Bakanına seslenen TürkTabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sayın Bakan,bizleri artık sahte alkışlarınızla ve sahte gözyaşlarınızla medyadasağlıkçılara çok para verdiğinizi söyleyerek aldatmayınız. Bizlere hakettiğimizmaddi ve manevi değeri veriniz, çalışma koşullarımızı düzeltiniz. BizlereCovid-19’un meslek hastalığı olmasını sağlayınız. Giderek tükenmişlik sendromundanbitme noktasına gelen sağlık çalışanlarının nefes almasını sağlayınız” dedi.

Açıklamaların ardından hekim ve sağlıkçalışanları sessizce dağıldı.