Haberler

Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Bir Yenisi Eklendi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Eğitim Sorumlusu Görevinden Alındı

      Türk Tabipleri Birliği (TTB) II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 8 yıldır eğitim sorumlusu olarak çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’ndeki görevinden herhangi bir gerekçe gösterilmeden alındı. Dr. Ökten, 33 yıldır sürdürdüğü yoğun mesleki faaliyetlerinin yanında çok sayıda uzmanlık öğrencisinin yetişmesinde emeği geçmiş, tüm mesleki yaşantısında mesleki etik değerlere sıkı sıkıya bağlı ...
Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizin öncelikli ve en önemli gündemlerinden birisi COVID-19 pandemisidir. Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun en az zarar ve en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için; hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak fedakârca emek harcamaya devam etmekteyiz. Tüm çabalarımıza rağmen pandemi nedeniyle on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Sağlık ...
Devamını Oku »

TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” sonuçlarını 28 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Halis Yerlikaya, TTB Aile Hekimliği ...
Devamını Oku »

Eğitim Anayasal Haktır, Asistanların ve Öğretim Üyelerinin Eğitim ve Döner Sermaye Hakkı Sözleşme Dayatması ile Engellenemez

Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü”nü imzalayan devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde, öğretim üyelerine ve asistan hekimlere hukuka aykırı bir hizmet sözleşmesi dayatması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) 27 Ocak 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi ...
Devamını Oku »

Gözaltılar Serbest Bırakılsın

Özlük haklarının düzeltilmesi için demokratik haklarını kullanmak isteyen sağlık emekçilerine maalesef saldırılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Aralarında Ankara Tabip Odası Başkanı Dr Ali Karakoç’un da olduğu pek çok kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını ve demokratik haklarımızı kullanmamız önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu  
Devamını Oku »

Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir

      Türk Tabipleri Birliği olarak öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz: Aşı tüm canlılar için hayat kurtaran ortak bir değerdir. Aşılamalarla her yıl yaklaşık üç milyon insan yaşama tutunmaktadır. COVID-19 pandemisinde de güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sağlayacağı açıktır. Türkiye’de ise ilk COVID-19 hastası resmî olarak 11 Mart 2020 ...
Devamını Oku »

Uzm. Dr. Menteş, “Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın”

      Uzm. Dr. Menteş, “Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın”   TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haksız-hukuksuz, adalete sığmayan, somut hiçbir delile dayalı olmadan tutuklanmasına Adana Tabip Odasından tepki geldi. Başkan Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “TTB Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın” dedi.   Adana Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) ...
Devamını Oku »

Muayenehanelerden Veri Isteğiyle Ilgili Yeni Yazı

Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak oluşturulan veri sistemine bütün hasta verilerinin gönderilmesi suretiyle hastaların kişisel sağlık verilerinin toplanması için uzun süredir çeşitli işlemler yapıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapılmış, tarafımızdan açılan davalarla anılan düzenlemeler iptal edilmişti. Son olarak, 2019 yılında yayınlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, bu Yönetmeliğin dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  ...
Devamını Oku »

Uzm. Dr. Menteş, “Psikiyatri Uzmanlarının ruh sağlığını bozmayın”

    Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde 11 hekime bilinmeyen bir nedenle açılan disiplin soruşturması doğru bulmadığını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Pandemi sürecinde hekimlere yapılan bu davranışlardan kaygı duymaktayız. Psikiyatri Uzmanı meslektaşlarımızın ruh sağlığının bozulmaması için çözüm odaklı davranıp, sorunların çözülmesini istiyoruz” dedi. HEKİM İSTİFALARI ARTMAKTADIR Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı ...
Devamını Oku »