Hekim Meclisi Toplanıyor

Hekim Meclisi Toplanıyor

Sevgili Meslektaşlarımız,

Günümüzde yaşadığımız sorunlar her geçen gün artmaktadır. Aile Hekimlerine getirilen sürekli angaryalar ve nöbetler, her geçen gün artan hekimlik dışı işler, en küçük sorunda kesilen cezalar, sürekli denetimler, uzman hekimlerin yaşadığı yoğun poliklinik sayıları, geçici görevlendirmeler, asistan hekimlerin eğitimden ziyade yaptıkları angarya işler, nöbetler, eğitim hastanesinde çalışan uzman veya eğitim görevlilerinin yoğun hasta ve ameliyat yapmaktan eğitim çalışmalarına yeterince zaman ayıramaması, üniversite de akademisyen hocalarımızın özgür ve özerk üniversite ortamında çalışamamaları, özel hastanelerde çalışan hekim arkadaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarındaki gasplar, hafta sonu veya tatillerde bile çalışmak zorunda kalışları, polikliniklerde ve acillerde her gün yaşadığımız psikolojik ve fiziksel şiddet, darp, tükenmişlik sendromu, performans sorunu, sorunlarımızı iletecek çözüm bulacak ilgili yöneticileri bulamamamız,SABİM, BİMER şikayetleri gibi bir çok neden artık bizi çok sevdiğimiz halde mesleğimizden bıktırıp, bırakacak konuma getirdi.

Bunlar gibi bir çok sorunumuz var. Bu sorunları bir araya gelip tartışmak ve çözüm yolları bulmak için HEKİM MECLİSİNİ topluyoruz. Meclisimiz herkese açıktır. İsteyen katılabilir, istediği sorunları aktarabilir. Her geçen gün artan sorunlarımız ancak birlikte konuşarak, tartışarak ve dayanışarak çözebileceğini biliyor ve siz üyelerimizi hekim meclisimize davet ediyoruz.
SENSİZ BİZ BİR EKSİĞİZ…

Tarih: 26 Kasım 2016, Cumartesi
Saat: 13:00
Yer: Eczacılar Odası

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU