Kadın Filmleri Etkinliği – Biutiful

Kadın Filmleri Etkinliği – Biutiful

Sevgili Meslektaşlarım,

Adana Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonunun düzenlediği Kadın Filmleri Etkinliği içerisinde “BIUTIFUL” adlı film gösterisi yapılacaktır.

Kadın hekimlerimizin paylaşımlarını arttıracağını düşündüğümüz bu etkinlik ayda bir kez de tüm meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde odamızda devam etmektedir.
Saygılarımızla,

Tarih: 26 Kasım 2015
Saat: 18:00
Yer: Adana Tabip Odası Toplantı Salonu

Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN
Başkan

tbp2