SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI BOZAMAZSINIZ!

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI BOZAMAZSINIZ!

SES ve Genel Sağlık-İş yönetici ve üyelerinin ‘İŞ BIRAKMA’ eylemine Adana Tabip Odası destek verdi.

 

Bir çok hastanede olduğu gibi Adana Şehir Hastanesi’nde de iş bırakan sağlık çalışanları Başhekimlik önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

 

İş bırakma eyleminde söz alan Adana Tabip Odası Başkanımız Uzm. Dr. Selahattin Menteş, şunları söyledi;

“Bugün burada iktidarı ve Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyarmak için buradayız. Bizler mesleğini onur ve şerefi ile yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanları olarak bu kez de grev ile uyarılarımızı yapıyoruz. Bizler mesleklerimizi onurlu bir şekilde ve hak ettiklerimizi alarak yapmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarında bıçak kemiği aşmıştır. Bu çığlıkları duyun.

Aylardır “Emek Bizim, Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında çöken sağlık sisteminin sonuçlarını tüm çıplaklığı ile görünür kıldık. Kamudan istifaları, yurtdışına göçleri, şiddet sayılarını, “geçinemiyoruz” çığlıklarımız tüm ülkeyi kapladı. Bu çığlıklardan ürken Sağlık Bakanlığı ne olduğu belli olmayan yine de iyi niyetle karşıladığımız vaatlerde bulundu. Yaptığını söylediği düzenlemeyi bile pratisyene şu kadar, uzmana bu kadar, emekliye şu kadar diyerek duyurmasına karşın bir gün içerisinde düzenlemeyi geri çekmiştir. Bu ülkede ne zamandan bu yana borazancıbaşı gibi ücret düzenlemesi yapılıyor. Burada amaç tüm halka ve diğer sağlık çalışanlarına hedef göstermekten başka ne idi. Biz bu yöneticileri pandemide tavandan performans verdik demelerinden de tanıyoruz. Bir açıklaması ile hepimizi birbirimize düşürmek bir yana halka da hedef gösterildik.

Beyaz yürüyüşümüzde de herkes tarafından tanık olunduğu üzere sağlık çalışanlarının yükselen sesi iktidarı rahatsız etmiştir. Sağlıkta yaptıkları algı yönetimlerinin yerle bir olmasının ardından, hekimlerin sesini bastırabilmek ve sağlık çalışanları arasındaki dayanışmayı bozmak adına böyle bir hamle yapılmış olsa da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi yeniden ifade ediyoruz.

Hekimler ve sağlık çalışanları mesleğe başladığı andan bu yana yoğun çalışma koşulları altındadırlar. İki yıldır süren pandemide ise 200’ü hekim toplam 520 sağlık çalışanını maalesef kaybettik. Şartlarımız her gün daha zorlaşmaktadır. Bu ülkenin hekimleri ve sağlık çalışanları geçinememektedir ama bu durumu söylemekten de utanmaktadır. Bu durumdan utanacak olan bizler değil bizleri bu duruma düşürenlerdir. Hekimler ve sağlık çalışanları bu ülkeden kendilerine değer veren başka ülkelere göç etmektedir. Her yıl 1000’leri bulan hekim yurt dışında mülteci olmayı buraya tercih etmektedir.

İsteklerimiz nettir ve buradan bunları bir kez daha dile getiriyoruz;

Hekim ve sağlık emekçilerinin maaşlarında emekliliğe de yansıyacak iyileştirme istiyoruz.

3600 ve 7200 ek gösterge derhal istiyoruz.

Göreve başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

Güvenli, sağlıklı çalışma alanları ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz.

Covid19’ un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmesini istiyoruz.

Buradan bizleri bölmeye ve birbirimize düşürmeye çalışanlara sözümüz nettir. Sağlık bir ekip işidir ve bizler bu ekibin birer parçasıyız.

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ”