‘Sağlıkta Tükenmişlik Sedromu’ Konulu Panel Düzenledi.

‘Sağlıkta Tükenmişlik Sedromu’ Konulu Panel Düzenledi.

Adana Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Sağlıkta Tükenmişlik Sedromu’ konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak TTB Genel Sekreteri Psikiyatri Uzmanı Dr. Sezai Berber katıldı.

Moderatörlüğünü TTB MKÜ Dr. Yaşar Ulutaş’ın yaptığı Adana Eczacı Odası’nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası YK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Hekimlik değersizleştirildikçe, tükenmişlik sendromu artmaktadır. Bununla birlikte şiddet ve artan iş yükü sağlık çalışanları ve hekimlerin en önemli problemlerinden biridir. Polikliniklerde acil servislerde yüzlerce hastaya bakmak zorunda bırakılan hekimler bir de sözel ve fiziksel şiddete uğramaktadırlar.  Artan şiddetin en önemli nedenlerinden birisi de kışkırtılmış sağlık talebi olduğu bilinmektedir. Bir diğer sorunda bugün dinleyeceğimiz sağlık çalışanlarının tükenmişliğidir. Hekimlerin büyük çoğunluğu performans kaygısı ile yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır. Bu ise tükenmişliğin önemli nedenlerindendir. Hasta sayısının çokluğu ile övünen yöneticiler birazda sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgilenmelidirler.” Diye konuştu.

Sağlıkta tükenmişlik kavramını üç boyutta ele alarak katılımcı hekimleri bilgilendiren Sağlık Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Psikiyatri Uzmanı Dr. Sezai Berber, “Bunlar; duygusal tükenme, kişisel başarı duygusunda azalma ve duyarsızlaşmadır. Duygusal tükenme çalışanların yorgunluk ve duygusal yönden kendilerini aşırı yıpranmış hissetmelerdir. Aşırı hasta yükünün yarattığı gerginlik, belirsizlik karşısında kritik kararlar alma sorumluluğu, hata yapmatan kaçınma baskısı tükenmişliği arttırmaktadır.”

Tükenmenin dört evre ile tanımlandığınında altını çizen Uzm. Dr. Berber, “1. Evre: Coşku (idealistik). Yoğun çalışır, kendine zaman ayırmaz, her zaman başarılı olmayı bekler, hayal kırıklığına uğrar. 2. Evre: Durağanlaşma. İşyerindeki sorunlar, düşük ücret, fazla mesai gibi nedenlerden enerjisini kaybeder. 3. Evre: Engellenme. İnsanlara yardım ve hizmet etmek için göreve başlamış kişi, artık yardım edemeyeceğini düşünmeye başlamıştır. 4. Evre: Umursamazlık. Kişi engellenmiştir ve öfke duygularını yitirir, işiyle olan duygusal bağını kaybeder. Mesleğinden zevk almamaya başlar.”

Uzm. Dr. Berber, Tükenmenin önlenmesi için iş dışında hobiler geliştirmeli, sosyal ilişkilere önem verilmeli, tatil olanaklarını mutlaka değerlendirmeli, rutin alışkanlıklarda küçük değişiklikler yapılması uyarısında da bulunarak bu sendromdan uzak durulabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Berber, hekim ve genel intihar nedenleri konularına da açıklık getirerek “İntihar girişimleri bir yardım isteme çığlığıdır” diyerek hekim intiharlarındaki risk etmenlerden söz etti.

Katılımcıların merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından ATO Genel Sekreteri Dr. A. Erhan Özeren, panelist TTB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sezai Berber’e teşekkür ederek plaket verdi.