WORKSHOP: ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA

Sevgili Meslektaşlarım,
Son günlerde artan şiddet olayları nedeniyle Psikiyatrist Dr. Sümer Öztanrıöver tarafından odamızda workshop çalışması yapılacaktır.

Çalışma gruplar halinde yapılacağından katılmak isteyen hekim arkadaşlarımızın  isimlerini odamıza bildirmesi rica olunur.

Saygılarımla,

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

WORKSHOP: ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA

Duygusal tepkilerimiz sırasında beynimizde neler oluyor?

Duygusal taşma anlarında ortaya çıkan otomatik, kontrolsüz tepkilerimiz ve nedenleri Kendini tanıma: Hangi durumlar beni sinirlendiriyor? Sinirlenince tepkilerim işlevsel mi?

Stres kontrolü: Düşünsel, duygusal ve fiziksel esneklik kazanma Olumsuz duygularla başa çıkma, öfke kontrolü Geçmişte yaşanan şiddet deneyimleri bu güne sızar mı?

Ego’yu dizginleme: Taşmış bir kişi karşısında dingin ve sakin (nötr) kalabilme Taşmış kişiyi silahsızlandırma ve sözel-beden dili ile doğru iletişim kurma Haksızlığa maruz kalmak: Haklı olmak mı (Pirius zaferi), huzurlu olmak mı Oluşturulacak çalışma grubunda uygulamalı psikoeğitim yapılacaktır.

Bunun için grupta EMDR ve imajinasyon yöntemleri kullanılacaktır.

Ayrıca nefes kontrolü, otohipnoz gibi kendini yatıştırma yöntemlerinin öğrenilmesi planlanmıştır.

Tel: 458 00 08-453 47 67